Mobil 5
Gunilla Nilsson, Ledarutvecklare & cert Akupressör Gunilla Nilsson, Ledarutvecklare & cert Akupressör

Hej och välkommen till AnimaElata - Ledarutvecklaren!
Här hjälper jag dig med SJÄLVLÄKNING,
Om du arbetar som företagsledare eller chef,
då även i kombination med ditt LEDARSKAP.

Om du är företagsledare/chef, 
hittar du information under Ledarutvecklingskonceptet och Ledarutvecklaren samt längre ner här på sidan.
Du kan också connecta mig på LinkedIn. Där har jag kostnadsfria webinar på teman som
Inre Ledarskap samt Ledarskap & Självläkning 
den första tisdagen i varje månad fr o m augusti t o m december kl 12.30-13.00.
Vill du vara med och lyssna? Lägg ett meddelande med din mailadress här på Kontaktsidan, så får du en länk till webinariet.

Om du är privatperson,
hittar du datum och tider för Egenvårdskurser På gång.
Aktuella ERBJUDANDEN, hittar du på AnimaElata
Om du vill du läsa mer om kurserna -  gå in på Qigong och Koreansk HandTerapi
Vill läsa mer om Behandlingar som PersonligUtveckling och Akupressur Facelift hittar du det även under fliken AnimaElata
Om du vill boka eller ställa frågor, går du in på Kontaktsidan.

Med vänlig hälsning
Gunilla Nilsson

LEDARUTVECKLAREN
Du som har modet och drivet att arbeta som företagsledare och chef 
- Vill du bli ditt allra bästa jag som ledare och människa?!

Enkelt och pragmatiskt, har hela tiden varit mina ledord. 
Att inte bara tala om det som behöver förbättras,
utan att verkligen gå till handling och göra det.
Det jag vet att det är ganska enkelt, men kan upplevas som svårt i praktiken,
och det är här som jag är till din hjälp.

 

En undersökning som redovisas i Rapporten Chef2021 visar att;
25% av cheferna i Sverige är utmärkta chefer, 50% är bra chefer och 25% är svaga chefer.
Här tänker jag att alla som vill, har modet och får förmånen att leda andra,
ska ha möjligheten att bli medvetna om det som idag är omedvetet, optimera sina drivkrafter,
sig själva och bli sitt bästa jag.
- Det är en god och lönsam investering!

...istället för att "stämma i bäcken", väntar vi ofta tills situationen blir akut
och vi blir utbrända eller hamnar i olösta konflikter.
När vi inte är medvetna, kan vi inte i ett tidigt skede förändra vår inställning,
 våra attityder och hantera våra rädslor. 
Det kan kosta oss och våra medmänniskor mycket psykiskt och hälsomässigt lidande 
samt minska företagets ekonomiska och produktionsmässiga resultat.

 Ofta lägger vi ut orsakerna till problemen på andra i vår omgivning och vi ser inte vad vi själva bidrar med eller vad vi kan bidra med för att förbättra situationen.   

När vi blir medvetna om det som är omedvetet för oss samt lär oss att hantera det som vi har svårt för,
 skapar vi en lugnare, tryggare och mer hälsosam miljö runtomkring oss,
vilket också bidrar till högre produktivitet och bättre lönsamhet.

I en trygg miljö hjälper jag dig som företagsledare och chef att
individuellt optimera dina drivkrafter som ledare
för att lättare engagera och motivera dina medarbetare.
 

Engagerade medarbetare är mycket mer lönsamma, mindre stressade och mindre sjuka
än de oengagerade medarbetarna. 

En Gallupundersökning visar att 14% av medarbetarna är engagerade,
75% är oengagerade och 11% är aktivt oengagerade.
Hur gör du för att lättare engagera dina medarbetare?..det hjälper jag dig med. 

Min mission är att det individuella Ledarutvecklingskonceptet ska erbjuda dig
som företagsledare och chef,
att i en trygg miljö kunna utvecklas för att bli ditt allra bästa jag, som ledare och människa.

 

Min vision är att "Små inre förändringar gör stor skillnad i världen"

Med vänlig hälsning
Gunilla Nilsson

Tänk dig att du befinner dig i en sitution som du upplever som komplex, svår att förhålla dig till och kanske därför svår att lösa. När du blir medveten om det som är omedvetet hos dig själv, blir du lugnare, tydligare och tänker klarare. Det gör att du fattar beslut som är grundat på förståelsen för flera, större och längre perspektiv.

Ledarutvecklaren är en kurs där vi inte placerar kurspärmen i hyllan när kursdagarna är över och fortsätter att gör som vi alltid har gjort, utan det sker en förändring på djupet hos klienterna. En förändring som är hållbar - det som har varit omedvetet är nu medvetet. Läs gärna mer under Nöjda kunder.

Ledarutvecklaren,
det individuella & unika ledarutvecklingsprogrammet som leder till hållbara resultat när vi ser helheten, förstår grundorsakerna till problemen samt har tydlig-gjort det vi önskar uppnå. Det leder till det goda ledarskapet som gör stor skillnad i osäkra tider.

Den inre förändringen som sker under det år som du går ledarutvecklingsprogrammet, gör att din styrka, glädje och dina potentialer, blir tydligare. Du utvecklar också dig själv som människa, du blir tryggare, modigare och känner större tillit. 

Det jag tror på...
är att vi behöver tänka annorlunda för att skapa vår hållbara värld.
Det jag tror på...
är att vi behöver införliva de perspektiv som vi valde bort här i västerlandet för ca 400 år sedan och som vi ser konsekvenserna av idag.
Det jag tror på...
är att ALLT ledarskap börjar här inom oss och gör oss till hela människor, när vi blir medvetna om vårt inre ledarskap.
Det jag vet...
är att det är ganska enkelt att bli medveten, men kan upplevas som svårt i praktiken. 
Om...
du är nyfiken och vill veta mera om Inre Ledarskap, optimera dina drivkrafter som ledare samt bli den bästa versionen av dig själv som människa, då kontaktar du mig för ett första möte.

Jag heter Gunilla Nilsson och min vision är att små inre förändringar, gör stor skillnad i världen.