Mobil 5

Ledarutveckling - Stresshantering - Självläkning 
"Små inre förändringar gör stor skillnad i världen" 
Gunilla Nilsson

I osäkra tider ställs det större krav på dig. Ja, på oss alla och speciellt när vi leder andra.
För att kunna fatta de bästa besluten i varje situation,
behöver vi vara lugna, klartänkta, inlyssnande och mentalt närvarande till 100%.
Vi behöver vara medvetna om det som idag är omedvetet.
Viktigt för lönsamheten i företaget, den psykosociala arbetsmiljön, allas vår hälsa och
omställningen i vårt samhälle till hållbarhet >

Hej!  Vem är du och vad behöver du?

Är du företagsledare eller chef?

Arbetar du som företags-ledare, chef eller sitter i lednings-gruppen och vill optimera din förmåga att skapa visioner, engagera dina medarbetare samt motivera dem att göra jobbet, samtidigt som du stärker din hälsa, dina relationer och förebygger utbrändhet och stress?

Är du ledare och är utbränd?

Arbetar du som företags-ledare eller chef och är
- utbränd, - stressad, - har trassliga relationer eller - medarbetare som inte är motiverade och engagerade?
Då hjälper jag dig att bli medveten om livsinsikter som ligger på ett omedvetet plan, samtidigt stärker och läker du dig inför framtiden.

Känsla av Sammanhang

Är du privatperson?

När du vill minska din stress samt stärka din hälsa, då hjälper jag dig med inividuell Akupressurbehandling samt
Egenvårdskurser inom Tradi-tionell Kinesiska Medicin.
Där lär du dig att enkelt behandla dina och familjens vardagskrämpor med hjälp av Medicinsk Qigong och den Koreanska HandTerapin.

Medicinsk Qigong enligt Biyun-metoden
Hej
Gunilla Nilsson heter jag och är grundare till det
individuella & unika utvecklingsprogrammet
Ledarutvecklaren, där vi arbetar med ledarutveckling & självläkning.


Här kan du connecta mig på LinkedIn.  

Vad kostar det, när du som VD eller chef är stressad, utbränd, har trassliga relationer eller
upplever att du har oengagerade medarbetare, både i pengar och i mänskligt lidande? 

Programmet Ledarutvecklaren hjälper dig individuellt som ledare,
att öka ditt inre lugn, ditt mod, din tydlighet samt klartänkthet,
goda förutsättningar för en trygg, effektiv och hälso-befrämjande arbetsplats.

En arbetsplats dit medarbetarna går med en god känsla i magen.
En arbetsplats som många gärna söker sig till och stannar kvar.
En arbetsplats som kan skapa fantastiska resultat och god hälsa.

Välkommen att ta kontakt för mer information och kostnadsförslag.

Med vänlig hälsning
Gunilla Nilsson