Mobil 5

LEDARUTVECKLING & SJÄLVLÄKNING 
för företagsledare och chefer

Är du stressad, utbränd, har trassliga relationer eller
upplever att medarbetarna är oengagerade?

När vi blir medvetna om det som är omedvetet
samt kultiverar och optimera oss som människor,
 då skapar vi miljöer som får människor att växa.

Här hittar du också innehållet i INSPIRATIONSDAGAR våren 2023 om Framgång genom Hållbarhet 

Med vänlig hälsning
Gunilla Nilsson

Det kostar, när du som är VD eller chef är stressad, utbränd, har trassliga relationer eller
upplever att du har oengagerade medarbetare, både i pengar och i mänskligt lidande. 

HÄR hittar du PDF - Erbjudande om Program för Pragmatisk Problemhantering i vardagen,
för ökad medvetenhet, bättre hälsa samt bättre resultat.

Läs vad deltagarna säger;

MITT WHY
Det jag tror på...
är att vi behöver tänka annorlunda för att skapa vår hållbara värld.
Det jag tror på...
är att vi behöver införliva de perspektiv som vi valde bort här i västerlandet för ca 400 år sedan och som vi ser konsekvenserna av idag.
Det jag tror på...
är att ALLT ledarskap börjar här inom oss och gör oss till hela människor, när vi blir medvetna.
Det jag vet...
är att det är ganska enkelt, men kan upplevas som svårt i praktiken. 
Jag heter Gunilla Nilsson och min vision är att små inre förändringar, gör stor skillnad i världen.
.
.
.

 

Är du FÖRETAGSLEDARE eller CHEF?
Som FÖRETAGSLEDARE är du en viktig påverkare och just nu står världen inför ett viktigt VÄGSKÄL.

OM vi tänker som vi alltid har gjort, får vi samma resultat.

DÄRFÖR behöver vi ha NYA Perspektiv! - På riktigt!

Under INSPIRATIONSDAGARNA i Falkenberg levererar vi det.

Du har sedan möjlighet att ingå i TANKESMEDJAN Framgång genom Hållbarhet som består av företagsledare från olika branscher.

NYFIKEN? Läs mer på Framgång genom Hållbarhet

Vill du veta mer om Ledarutveckling & Självläkning - Läs mer under Ledarutvecklaren samt scrolla ner här på sidan.
Connecta mig gärna på LinkedIn.  

Är du PRIVATPERSON?
Under fliken
 AnimaElata,hittar du
AKTUELLA  ERBJUDANDEN.

När du vill lära dig behandla dina och familjens vardagskrämpor;  Under Egenvårdskurser Pågång  hittar du AKTUELLA KURSDATUM om  Medicinsk Qigong och Koreansk HandTerapi

Du blir lugnare, gladare och mer avslappnad av individuella Behandlingar. De hjälper dig med stress, oro och värk. Läs mer...PersonligUtveckling och Akupressur Facelift

När du vill boka tid för behandling, anmäla dig till en kurs eller ställa frågor, då gör du det på Kontaktsidan. Ge mig några önskemål på tider, så löser vi det.

Välkommen! 

LEDARUTVECKLAREN
Du som har modet och drivet att arbeta som företagsledare och chef 
- Vill du bli ditt allra bästa jag som ledare och människa?!


Enkelt och pragmatiskt, har hela tiden varit mina ledord. 
Att inte bara tala om det som behöver utvecklas,
utan att verkligen gå till handling och göra det.
Det jag vet att det är ganska enkelt, men kan upplevas som svårt i praktiken,
och det är här som jag är till din hjälp.

 

En undersökning som redovisas i Rapporten Chef2021 visar att;
25% av cheferna i Sverige är utmärkta chefer, 50% är bra chefer och 25% är svaga chefer.

Här tänker jag att alla som vill, har modet och får förmånen att leda andra,
ska ha möjligheten att bli medveten om det som idag är omedvetet,
optimera sina drivkrafter som att engagera och motivera sina medarbetar
samt tänka utanför "boxen".
 ...för att bli sitt bästa jag, både som ledare och människa.

- Det är en god och lönsam investering både på kort och lång sikt!

men...istället för att vara proaktiv, väntar vi ofta tills situationen blir akut.
Vi blir utbrända, hamnar i olösta konflikter eller upplever att medarbetarna är oengagerade.

När vi är omedvetna, kan vi inte i ett tidigt skede förändra vår inställning, våra attityder och hantera våra rädslor. Det kan kosta oss och våra medmänniskor både psykiskt och hälsomässigt lidande 
samt minska företagets ekonomiska och produktionsmässiga resultat.

 Ofta lägger vi också ut orsakerna till problemen på andra i vår omgivning.
Vi ser inte vad vi själva bidrar med... eller vad vi kan bidra med för att förbättra situationen.   

När vi blir medvetna och lär oss att hantera det som vi har svårt för,
 skapar vi en lugnare, tryggare och mer hälsosam miljö runtomkring oss,
vilket kan bidra till högre produktivitet och bättre lönsamhet.

 

Engagerade och sedda medarbetare är
mycket mer lönsamma, mindre stressade och mindre sjuka
än oengagerade medarbetare. 

En Gallupundersökning visar att 14% av medarbetarna är engagerade,
75% är oengagerade och 11% är aktivt oengagerade.
Hur gör du för att engagera och motivera dina medarbetare? 

Som företagsledare och/eller chef sätter du tonen i företaget och du påverkar många människor.
Ledarutvecklarns olika program är individuella och unika i sitt upplägg,
då jag kombinerar nya perspektiv på ett nytt sätt

Min mission när jag grundade Ledarutvecklaren, var att hjälpa dig som företagsledare och chef...
...att du i en trygg miljö blir medveten om det som idag är omedvetet och
att du på ett djupare plan, utvecklas som ledare och människa.

Ledarutvecklaren är kursen där vi inte placerar kurspärmen i hyllan 
när kursdagarna är över och fortsätter att gör som vi alltid har gjort,
utan det sker en förändring på djupet hos dig som klient. En förändring som är hållbar.

 

Min vision är att "Små inre förändringar gör stor skillnad i världen"

Med vänlig hälsning
Gunilla Nilsson

Ledarutvecklaren bjuder in dig till
INSPIRATIONSDAGAR våren 2023 i Falkenberg om Framgång genom Hållbarhet
Nya Perspektiv i Miljöarbetet för företagsledare
 Under två dagar får du Återhämtning, Inspiration och Nya Perspektiv
samt tips om Framgång genom Hållbarhet.

Välkommen!