Mobil 5
Gunilla Nilsson, Ledarutvecklare & cert Akupressör Gunilla Nilsson, Ledarutvecklare & cert Akupressör

Hej och välkommen till AnimaElata - Ledarutvecklaren!

Om du är företagsledare eller chef, 
hittar du information längre ner här på sidan samt under Ledarutvecklingskonceptet och Ledarutvecklaren.
Du kan också connecta mig på LinkedIn
Där har jag kostnadsfritt webinar på temat Inre Ledarskap och Ledarskap & Självläkning 
den första tisdagen i varje månad kl 12.30-13.00
(förutom i juli och januari).
Om du vill deltaga, går du in på Kontakt och meddela mig din mailadress och det datum som pasar, så skickar jag dig en länk till webinaret samt min kostnadsfria PDF om Inre Ledarskap.

Om du är privatperson,
Du hittar datum och tider för Egenvårdskurser På gång
Om du vill läsa mer om kurserna -  gå in på Qigong och Koreansk HandTerapi
Om du vill läsa mer om Behandlingar som PersonligUtveckling och Akupressur Facelift hittar du det under fliken AnimaElata.

ERBJUDANDE TILL MORS DAG 2021!
När du bokar eller köper presentkort Akupressur Facelift inkl nackbehandling - en ansiktsmassage som är bra för hela kroppen, samt swishar, har du 15% rabatt.
Välkommen att ta Kontakt och BOKA 

Akupressur Facelift ingår också i Ledarutvecklaren, vid ett av de 12 tillfällen som vi träffas, under det år som du går grundprogrammet.

GULD-ERBJUDANDE!
När du köper ett klippkort med 10 st PersonligUtveckling
under maj och juni 2021 (gäller till 2023-06-30)
får du två extra PersonligUtveckling på köpet.
Välkommen att BOKA

LEDARUTVECKLAREN
Du som har modet och drivet att arbeta som företagsledare och chef 
- Vill du bli ditt allra bästa jag som ledare och människa?!

Enkelt och pragmatiskt, har hela tiden varit mina ledord. 
Att inte bara tala om det som behöver förbättras,
utan att verkligen gå till handling och göra det.
Det jag vet att det är ganska enkelt, men kan upplevas som svårt i praktiken,
och det är här som jag är till din hjälp.

 

En ny undersökning som redoisades under Chefsdagen 2021 visar att;
25% av cheferna i Sverige är utmärkta chefer, 50% är bra chefer och 25% är svaga chefer.
Här tänker jag att alla som vill, har modet och får förmånen att leda andra,
ska ha möjlighet att bli medvetna om det som är omedvetet, optimera sina drivkrafter,
sig själva och bli sitt bästa jag.
- Det är en god och lönsam investering!

...men istället för att "stämma i bäcken", väntar vi ofta tills situationen blir akut
och vi blir utbrända eller hamnar i olösta konflikter.
När vi inte är medvetna, kan vi inte i ett tidigt skede förändra vår inställning,
 våra attityder och hantera våra rädslor. 
Det kan kosta oss och våra medmänniskor mycket psykiskt och hälsomässigt lidande 
samt minska företagets ekonomiska och produktionsmässiga resultat.

 Ofta lägger vi ut orsakerna till problemen på andra i vår omgivning och ser inte vad vi själva bidrar med eller vad vi kan bidra med för att förbättra situationen.   

När vi blir medvetna om det som är omedvetet för oss samt lär oss att hantera det som vi har svårt för,
 skapar vi en lugnare, tryggare och mer hälsosam miljö runtomkring oss,
vilket också bidrar till högre produktivitet och bättre lönsamhet.

I en trygg miljö hjälper jag dig som företagsledare och chef att
individuellt optimera dina drivkrafter som ledare
för att lättare kunna engagera och motivera dina medarbetare.
 

Engagerade medarbetare är mycket mer lönsamma, mindre stressade och mindre sjuka
än de oengagerade medarbetarna. 

En Gallupundersökning visar att 14% av medarbetarna är engagerade,
75% är oengagerade och 11% är aktivt oengagerade.
Hur gör du för att lättare engagera dina medarbetare?..det hjälper jag dig med. 

Min mission är att Ledarutvecklingskonceptet ska erbjuda dig som företagsledare och chef,
att i en trygg miljö kunna utvecklas för att bli ditt allra bästa jag, som ledare och människa.

 

Min vision är att "Små inre förändringar gör stor skillnad i världen"

Med vänlig hälsning
Gunilla Nilsson

Tänk dig att du befinner dig i en sitution som du upplever som komplex, svår att förhålla dig till och kanske därför svår att lösa. När du blir medveten om det som är omedvetet hos dig själv, blir du lugnare, tydligare och tänker klarare. Det gör att du fattar beslut som är grundat på förståelsen för flera, större och längre perspektiv.

Ledarutvecklaren är en kurs där vi inte placerar kurspärmen i hyllan när kursdagarna är över och fortsätter att gör som vi alltid har gjort, utan det sker en förändring på djupet hos klienterna. En förändring som är hållbar - det som har varit omedvetet är nu medvetet. Läs gärna mer under Nöjda kunder.

Ledarutvecklaren,
det individuella & unika ledarutvecklingsprogrammet som leder till hållbara resultat när vi ser helheten, förstår grundorsakerna till problemen samt har tydlig-gjort det vi önskar uppnå. Det leder till det goda ledarskapet som gör stor skillnad i osäkra tider.

Den inre förändringen som sker under det år som du går ledarutvecklingsprogrammet, gör att din styrka, glädje och dina potentialer, blir tydligare. Du utvecklar också dig själv som människa, du blir tryggare, modigare och känner större tillit. 

Ledarutvecklaren är en lönsam investering på både kort och lång sikt och är ett av dina konkurrensverktyg. 
 

Företaget vilar på tre "ben"

Mitt företag AnimaElata vilar på tre "ben". Ledarutvecklarens koncept för företag samt Egenvårdskurser och Behandlingar för privatpersoner.

Det är viktigt för mig att hjälpa till där det behövs som bäst och där mina kunskaper, erfarenheter och insikter gör mest nytta - Att verkligen gå till handling och göra skillnad!

Därför vill jag hjälpa dig som ledare att bli den bästa ledaren, bli balanserad och ditt bästa jag som människa, samt optimera de drivkrafter som engagerar dina medarbetare och får dig att tänka "utanför boxen". Det gör vi tillsammans genom Ledarutvecklingkonceptet.

En undersökning visar att ett förbättrat ledarskap ger högre lönsamhet, bättre tillväxt, lojalare kunder, bättre innovationsförmåga, bättre kundupplevelse, lägre sjukfrånvaro, mår bättre, har roligare på jobbet och är mindre stressade. Win-Win för alla!

Som privatperson behöver vi ta ansvar för vår egna hälsa, därför behöver vi ha kunskapen och teknikerna till
att kunna göra det. Det kan jag hjälpa dig med genom Egenvårdskurserna. Här hjälper jag dig att lära dig att själv stärka din självläkningsförmåga och öka ditt inre lugn. I Behandlingarna hjälper jag dig att komma i balans, sänka din stressnivå, minskar dina spänningar.
Allt detta som ger en starkare hälsa och bättre livskvalitét! 

Kontakta mig gärna för frågor och för att boka ett (web-)möte samt connecta mig gärna på LinkedIn
Varmt välkommen!
Gunilla Nilsson

Det jag tror på...
är att vi behöver tänka annorlunda för att skapa vår hållbara värld.
Det jag tror på...
är att vi behöver införliva de perspektiv som vi valde bort här i västerlandet för ca 400 år sedan och som vi ser konsekvenserna av idag.
Det jag tror på...
är att ALLT ledarskap börjar här inom oss och gör oss till hela människor, när vi blir medvetna om vårt inre ledarskap.
Det jag vet...
är att det är ganska enkelt att bli medveten, men kan upplevas som svårt i praktiken. 
Om...
du är nyfiken och vill veta mera om Inre Ledarskap, optimera dina drivkrafter som ledare samt bli den bästa versionen av dig själv som människa, då kontaktar du mig för ett första möte.

Jag heter Gunilla Nilsson och min vision är att små inre förändringar, gör stor skillnad i världen.