Mobil 5

SPOT-ON! Tänk nytt om
ledarutveckling och stresshantering

Gott ledarskap gör stor skillnad i osäkra tider.
 
Vi människor vill utvecklas, men har ofta ett inre motstånd till att förändras. (fritt efter S Kirkegaard) Vi vill gärna hålla fast vid gamla invanda beteenden och mönster, då det är tryggt och välkänt för oss. I en ledarposition kan det få förödande konsekvenser både för produktiviteten, effektiviteten samt för hälsan hos alla på företaget. Även privatlivet blir lidande. 

Ledarutvecklaren SPOT-ON ´s syfte är att vägleda och hjälpa dig att bli den du verkligen är - ditt genuina JAG som med tydlighet, klartänkthet, hjärta och inre lugn, vägleder och coachar din personal med en fast och varsam hand för att nå era mål. 

Ledarutvecklaren SPOT-ON vänder sig till företagsledare, chefer och till alla som leder andra. Det förebygger höga stressnivåer, stärker hälsan och självkänslan samt optimerar de drivkrafter som är grunden för det goda ledarskapet.

Ledarutvecklaren SPOT-ON ger dig hopp och mod att möta och omfamna dina svaga drivkrafter tillika utvecklingspotentialer samt manifesterar din stolthet och självrespekt över dina styrkor.

Ledarutvecklaren SPOT-ON hjälper dig att på riktigt omsätta nya insikter och kunskaper om dig själv till nytta för ditt företag, ditt dagliga arbete, din vardag, dina relationer och ditt liv.

Ledarutvecklaren SPOT-ON ger dig kunskap och konkreta verktyg inom stresshantering. Det hjälper dig att optimera ditt goda ledarskap, din förmåga att fokusera, tänka utanför boxen, att bättre förstå dig själv och andra samt att lättare engagera och motivera dina medarbetare för att nå bästa resultatet i din organisation.
 
Ledarutvecklaren SPOT-ON har sina rötter i Traditionell Kinesisk Medicin (TCM) och innehåller ett personligt test på nätet samt 3 individuella träffar á 2,0 timmar.
 
Tidigare deltagare har, utifrån deras personlighet, optimerat sina förmågor att leda, att skapa goda resultat och goda relationer samt stärkt sin hälsa och självkänsla. Ledarutvecklaren SPOT-ON är ett fristående program och samtidigt det första delen i Ledarutvecklarens Grundprogram.
 
Välkommen med dina frågor, så tar vi en (webb-)fika.
Mvh Gunilla Nilsson

Ledarutvecklaren - för vem?

Ledarutvecklaren passar alla former av ledare och branscher - för företagsledare som har arbetat i många år och de som är nystartade.
 

Företagsledare som har kommit från bygg-, revisions-, it-, restaurang-, trädgårds- , hälso-branschen och andra organisationer har genomgått programmet, optimerat sitt inre ledarskap utifrån sin personlighet samt fått goda och hållbara resultat   - Ledarutvecklaren levererar! 

Rätt drivkrafter - bättre resultat

Du får de insikter och kunskaper som just du behöver för att ge dig själv och dina medarbetare större arbetsglädje, bättre hälsa och ökad produktivitet. Du lär dig att slappna av, bli bättre på att kommunicera, fokusera och förstå dig själv och andra. Du får utmana dig själv att stärka dina drivkrafter som skapar mening i din organisation, större engagemang hos dina medarbetarna och får medarbetarna att känna stolthet över sina prestationer. Med rätt drivkrafter ökar du förutsättningarna för en framgångsrik och samtidigt en hälsobefrämjande organisation där många vill jobba. 

Individuellt & unikt

Ledarutvecklaren är ett registrerat varumärke och vänder sig främst till företagsledare och chefer. Ledarutvecklingsprogrammet består av individuella träffar, där du i din egen takt utvecklar ditt inre personliga ledarskap, vilket har visat sig med sitt unika upplägg, ge goda, lönsamma, hållbara och hälsostärkande resultat. Programmet har sina rötter i den traditionella kinesiska medicinen (TCM) och vi använder oss även av DiSC, KASAM-begreppet och stresshantering. Det unika upplägget ger unika resultat.   
 Läs gärna mer under Nöjda kunder >


"Inspiration till det goda ledarskapet. Det goda livet!" är boken med utgångspunkt i den bästa av världar. Den kan användas fristående som inspiration samt i kurser om ledarskap och företagande. Den är också ett komplement till mitt ledarutvecklingsprogram Ledarutvecklaren. Läs mer om boken >

Här kan du beställa inspirationsboken! 200 kr inkl moms + porto   
Välkommen med din beställning >

Att förädla sig själv med utgångspunkt i den man är och det som man har runt omkring sig just i stunden, med början idag och med målet att nå total balans
- den bästa möjliga versionen av dig själv. visdom från Konfucius

Varmt välkommen! / Gunilla N

“Jag är öppnare. Ser saker på ett annat sätt, hur mitt beteende påverkar andra. Idag söker jag balansen i vardagen.”

 Egenföretagare, man 31 år

”Jag ser att små inre förändringar gör stor skillnad i världen."
 

 Egenföretagare, kvinna 45 år

”Jag är mer fokuserad och disciplinerad. Känner mig lugn och stark.” 
 

 Egenföretagare, man 39 år