ledarutvecklaren_logotyp kopiera

HållbarPersonal

Motiverade medarbetare som trivs på sin arbetsplats och som kommer till sin fulla rätt, bidrar till både kvalitativa och ekonomiska resultat i positiv riktning. Ledarens självinsikt har stor betydelse för den processen. Läs gärna mer under Inre Ledarskap. När medarbetarna får hjälp och stöd i det egna friskvårdsarbetet med de fysiska, psykiska, sociala och existeniella faktorerna, både enskilt och tillsammans i sin arbetsgrupp, bidrar det till goda resultat.

HållbarPersonal består av tre områden, som vart och ett stärker medarbetarna på olika sätt. Egenvårdsmetoderna och stresshanteringskursen är mycket trevliga och uppskattade gruppaktiviteter och fungerar även som teambildning för arbetsgruppen. 

1. Gruppaktiviteter för att hantera stress
och som teambuildning 

En- eller fler-dagskurs för arbetsgruppen där vi på ett lättsamt sätt går igenom stresshantering, stressens orsak och verkan, träning i att ge feedback, stärka KASAM samt goda levnadsvanor. Kursen ger deltagarna goda praktiska redskap att hantera sin stress, eller som en manlig medarbetare sa; “Nu har jag fått "skänklar" så jag vet hur jag ska styra min stress”. Stresshantering är bra för både individen, arbetsgruppen och därigenom för företaget.

Bilden är ur boken "Inspiration till det goda ledarskapet. Det goda livet!" av Gunilla N
 
Notering; KASAM - känsla av sammanhang är ett förhållningssätt till tillvaron. Man upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar. Uttrycket kommer från Aaron Antonovskys tankar i boken "Hälsans mysterium" - vad är det som gör att vi håller oss friska? Det salutogenetiska synsättet.

2. Egenvårdsmetoder som gruppaktivitet
och som teambuldning

Här får medarbetarna lära sig olika egenvårdsmetoder (en- eller fleradagars-kurser) baserat på traditionell kinesisk medicin (TCM), för att själva kunna behandla vardagskrämpor på sig själva och på varandra, stärka sin hälsa och gå ner i varv. Under lättsamma former introducerar vi en eller flera av de olika metoderna Akupressur för hemmabruk, Koreansk Handterapi och Medicinsk Qigong-en form av mindfullness i rörelse samt Punktmassage & TaiChi Qigong.

Metoderna är mycket avslappnande och stress-reducerande. De är bra mot värk och spänningar samt gör att koncentrationsförmågan och prestationsförmågan ökar. Vi kan även skapa kurser med uppföjning och kursintyg, om så önskas. Fungerar utmärkt som teambuildning.

3. Ledarutvecklaren - PersonligUtveckling
för medarbetarna

Ledarutvecklaren - PersonligUtveckling sker individuellt och består av akupressurbehandling eller friskvårdsmassage samt individuell stresshantering under 85 min. Stresshantering är viktig kunskap i vår vardag och kan förhindra ohälsa. Konceptet är mycket uppskattat och ger goda resultat hos deltagarna. Fungerar utmärkt bra och är stärkande vid utbrändhet. Antal träffar beror på medarbetarens hälsotillstånd.

Ta gärna kontakt för mer information och för kostnadsförslag.