Mobil 5

FRAMGÅNG
genom hållbarhetStart;
INSPIRATIONSDAGAR i Falkenberg
25-26 oktober 2021

Du företagsledare! Situationen i världen kräver...TÄNK NYTT!

FRAMGÅNG
genom hållbarhet
Företagsledare från olika branscher, deltar.
Är du en av dem?

INSPIRATIONSDAGARNA 25-26 OKTOBER
Under två dagar får du
Återhämtning, Inspiration, Nya Perspektiv samt veta mer om
Framgång genom Hållbarhet 

 

Du företagsledare! Situationen i världen kräver...TÄNK NYTT!

FRAMGÅNG genom hållbarhet för företagsledare - har två syften;

- att genom Inspirationsdagarna ge deltagarna möjlighet att tänka nytt om hållbarhet och ur flera olika perspektiv - samtidigt.
- att skapa FRAMGÅNGS-grupperna där deltagarna, som kommer från olika branscher, är varandras stöd i de nya perspektiven och hjälper varandra att skapa FRAMGÅNG genom hållbarhet genom regelbundna möten.

Varje grupp består av 8-10 deltagare. Vi inleder med två Inspirationsdagar för att lär känna varandra. Du får kännedom om olika tekniker och nya sätt att tänka. Du får tränar praktiskt för att inspireras till att TÄNKA NYTT!  Alla deltagarna ges möjlighet att ta upp en frågeställningar från den egna vardagen eller organisationen, för att få in-put från gruppen. Vi lagar mat tillsammans på ekologiska och  närproducerade råvaror, som vi gemensamt åtnjuter. Det gör vi för att lära känna varandra inför arbetet i FRAMGÅNGsgruppen. 

Efter de två första Inspirationsdagarna kommer du att erbjudas en fortsättning. Vi kommer att bilda en FRAMGÅNGsgrupp av deltagarna under Inspirationsdagarna, där deltagarna tillsammans ges möjlighet att hjälpa varandra framåt. Vi kommer att underteckna sekretessavtal. Gruppen träffas regelbundet med 100% närvaro. Tidpunkterna för FRAMGÅNGS-mötena och platsen beslutar gruppen gemensamt om. Ledarutvecklaren Gunilla Nilsson ansvarar för upplägget, den mycket effektiva mötesstrukturen, schemat, anteckningarna, uppföljning samt fika. Vid varje möte tar alla deltagare ett individuellt beslut om vad hen vill uppnå till nästa FRAMGÅNGS-möte.

Uppföljning av Inspirationsdagarna kommer att ske med cirka sex månaders intervall. Då tar vi in föreläsare och här har gruppdeltagarna möjlighet att komma med önskemål på olika föreläsnings-ämnen. 

Varje deltagare gör en utvärdering efter varje Inspirationsdags-tillfälle samt efter varje halvår av FRAMGÅNGS-möten.

Läs mer om Inspirationsdagarna 25-26 oktober 2021, om...
Föreläsarna, Upplägget med mera.
 

INSPIRATIONSDAGAR

i Falkenberg 25-26 oktober 2021

Under två dagar får du Återhämtning, Inspiration,
Nya Perspektiv
samt veta mer om 
Framgång genom Hållbarhet

Under Inspirationsdagarna
talar vi om...
- Ekonomiska värden för ditt företag när du blir medveten om FRAMGÅNG genom hållbarhet - att hållbarhet är lönsamt för ditt företag.
- Värdet för dig och dina medarbetares hälsa när du bidrar till stressfrihet genom bättre kommunikation samt förståelse och medvetenhet om vår helhetshälsa.
- Värdet för planetens reurser och miljön, när du tänker till, värnar om och hushållar.  
- Det historiska perspektivet av den materiella filosofin som ligger till grund för den situation som vi har skapat i världen idag. För att förstå vår samtid, behöver vi känna till vår historia och vi behöver förändra vårt "tänk".

Det du får med dig...
Du landar i dig själv och får nya perspektiv om hur du kan leda din  organisation in i en hållbar framtid.
Du får insikt i den naturliga rytmen i kroppen, vår självläkning och vår helhets-hälsa.
Du inspireras till att börja tänka kommunikation på ett nytt sätt. En tydlig kommunikation kan vara skillnaden på en bra dag på jobbet och en katastrof.
Här får du träna praktiskt.

                                            
Plats: Huscentrum,
Ätrastigen 5A i FBG 
Frågor och anmälan till gunilla@ledarutvecklaren.se
 på Kontakt sidan.
       
Begränsat antal 8-10 deltagare,           
Kostnad för Inspirations-dagarna inkl mat o fika är ett Introduktionspris!!
5995 kr exkl moms.
Bindande anmälan senast den 1/10. Välkommen!

För att ge dig hållbar kunskap, nya insikter och stöttning i vår föränderliga värld kommer Ledarutvecklaren att erbjuda dig efter Inspirationsdagarna att deltaga i FRAMGÅNG-gruppen samt  i Uppföljningsdagar.