Mobil 5

Framgång genom Hållbarhet

INSPIRATIONSDAGAR Hösten 2023 i Falkenberg
Under två dagar får du som person
Återhämtning, Inspiration, Nya Perspektiv samt tips om
Framgång genom Hållbarhet för ditt företag

Till dig som är företagsledare
 Många är osäkra...
...vad kan vi göra för att skapa en hållbar framtid?
För oss själva, vår familj, vårt företag, våra medarbetare  och för kommande generationer?

Det kan ge klimatångest!
Hur ska vi tänka?

När vi  förstår, ser sammanhang  och vet vår del i samhällets "kugghjul" samt har en plan, när vi har  - känsla av sammanhang (KASAM). Det ger oss  Framtidstro, Hopp och Glädje = Stärker vår hälsa!

Under INSPIRATIONSDAGARNA samlar vi er företagsledare, för att reflektera i nya banor utifrån NYA perspektiv.

Vad kan du gör i din verksamhet för att göra miljöarbetet lönsamt och hållbart för ditt företag, för vår planet samt för dig själv och dina medarbetare?

Det kommer vi att erfara praktiskt genom workshops, samtala om samt reflektera över under Inspirationsdagarna i Falkenberg.

Efter Inspirationsdagarnadagarna kommer du att få erbjudande om att ingå i TANKESMEDJAN - Framgång genom Hållbarhet. Där träffas vi regelbundet för att forsätta inspirera varandra till att Tänka Nytt och att omsätta Nya Tankar till praktisk handling i våra företag och i våra liv.

 

Som företagsledare är du en viktig påverkare för vår framtid

Att göra en hållbar omställning i ditt bolag, ger förutsättning att skapa nytta både för planeten och vinst i ditt företag. Det som kortsiktigt kan ses som en kostnad, kan bli en god investering inför framtiden.

Situationen i världen kräver att vi börjar Tänka Nytt, att vi alla börjar se livet och tillvaron utifrån ett helhetsperspektiv, ur både ett längre, högre och större perspektiv. 

Vi behöver känna till och förstå vår historia - Hur tänkte vi då, vilken filosofi levde vi efter som har försatt oss i denna situationen, som vi nu befinner oss i?

All utveckling och förändring börjar inom oss själva och vi behöver tänka nytt. Vi behöver ha nya perspektiv och stå på en ny grund, där vi ser på oss själva i förhållande till vår planet, för att kunna ta rätt beslut.

När vi  förstår, ser sammanhang  och vet vilken kugge var och en av oss är i samhällets "kugghjul "samt har en plan, då har vi "känsla av sammanhang". Det stärker vår hälsa. Det ger oss Framtidstro, Hopp och Glädje.
Alla behöver vi ha en stark framtidstro!

Mål och syften

Syftet med Inspirationsdagarna är;
- Att ge dig inspiration till att tänka utifrån perspektiv som kanske är nya för dig.
- Att ge dig ett andrum mitt i det vardagliga arbetet och stressen samt att samla kraft, för att du ska hålla.
- Att ge dig ett kontaktnät av andra företagsledare från olika branscher, där vi inspirerar varandra till att tänka hållbarhet inom varje tänkbart område, som skapar lönsamhet i våra företag och värnar om planeten.

Målet är att;
- Vi gemensamt höjer medvetenheten samt skapar en inre utveckling som gör stor skillnad i världen och att vi har en stark framtidstro. 
- Vi inspirerar varandra till Framgång inom flera områden genom Hållbarhet. Där vi alla har kännedom om vilken del i vårt samhälles "kugghjul" som var och en av oss representerar. Där vi värnar om vår planet i våra vardagliga beslut samt i vår planering av vårt gemensamma samhälle.
- Vi alla, efter Inspirationsdagarna, får erbjudandet att ingå i Tankesmedjan - Framgång genom Hållbarhet, där vi regelbundet träffas för att vara innovativa och föreslå nya konceptlösningar, för varandra.

Vad får jag med mig som deltagare?

Du får inspiraion och idéer till vad just du kan utveckla i ditt bolag för att arbeta mer klimatsmart, för att skapa mer framgång och ekonomiska möjligheter.

Du får en förståelse för, att de beslut vi tog här i västvärlden för fyrahundra år sedan och den filosofi som vi valde att leva efter, är grunden till den situation som vi nu befinner oss i.

Du får en insikt i varför det är nödvändigt att vi förändrar vår inställning till, och tankar om, vår tillvaro och vårt levnadssätt.

Du får en förståelse för vad du själv kan göra för att sänka din skadliga stressnivå. Då känner du dig lugnare, tryggare och mer klartänkt.

Din optimala energinivå i varje situation, gör att du lättare ser och lyssnar samt förstår egna och andra människors behov.
Du tänker kommunikation på ett nytt sätt, som leder till färre missförstånd och konflikter och istället får du  en bra dag på jobbet...

...som i sin tur kan skapa högre effektivitet, bättre fokusering, roligare för dig och dina medarbetare, vilket ger er ett bättre värdskap...

...ett värdskap i världsklass som gör att kunderna trivs och att det blir lättare att rekrytera nya medarbetare.

...och, om du vill, ges du möjligheten att ingå i Tankesmedjan Framgång genom Hållbarhet (8-10 deltagare) som bildas efter Inspirationsdagarna,  för inbördes stöttning  och innovativt tänk, med fokus på Hållbarhet. 

Uppföljning

Vi följer upp och genomför nya Inspirationsdagar med cirka sex månaders intervall. Då tar vi in föreläsare och här har gruppdeltagarna möjlighet att komma med önskemål på olika föreläsnings-ämnen.Varje deltagare gör en utvärdering. 

Läs mer om Inspirationsdagarna Hösten 2023, om;
Föreläsarna, Upplägget med mera.

INSPIRATIONSDAGAR

i Falkenberg Hösten 2023

Under två dagar får du Återhämtning, Inspiration,
Nya Perspektiv
samt tips om 
Framgång genom Hållbarhet

Under Inspirationsdagarna
talar vi om...
- Ekonomiska värden för ditt företag när du blir medveten om Framgång genom Hållbarhet - att hållbarhet är lönsamt för ditt företag.
- Värdet för dig och dina medarbetares hälsa när du bidrar till stressfrihet genom bättre kommunikation samt förståelse och medvetenhet om vår helhetshälsa.
- Värdet för planetens reurser och miljön, när du tänker till, värnar om och hushållar.  
- Det historiska perspektivet av den materiella filosofin som ligger till grund för den situation som vi har skapat i världen idag. För att förstå vår samtid, behöver vi känna till vår historia och vi behöver förändra vårt "tänk".

Det du får med dig...
Du landar i dig själv och får nya perspektiv om hur du kan leda din  organisation in i en hållbar framtid.
Du får insikt i den naturliga rytmen i kroppen, vår självläkning och vår helhets-hälsa.
Du inspireras till att börja tänka kommunikation på ett nytt sätt. En tydlig kommunikation kan vara skillnaden på en bra dag på jobbet och en katastrof.
Här får du träna praktiskt.

                                            
Plats: Huscentrum,
Ätrastigen 5A i FBG 
Frågor och anmälan till gunilla@ledarutvecklaren.se
       
Begränsat antal 8-10 deltagare,           
Kostnad för Inspirations-dagarna inkl mat o fika är ett Introduktionspris!!
6995 kr exkl moms.
Bindande anmälan senast den  Välkommen!

För att ge dig hållbar kunskap, nya insikter och stöttning i vår föränderliga värld kommer Ledarutvecklaren att erbjuda dig efter Inspirationsdagarna att deltaga i Tankesmedjan Framgång genom Hållbarhet samt  i Uppföljningdagar.