Mobil 5

Kurser i inre ledarskap

Ledarutvecklaren - 
det individuella & unika ledarutvecklings-programmet har sina rötter i traditionell kinesisk medicin (TCM) och hjälper dig som företagare och chef, att utveckla och stärka dina drivkrafter när det gäller - att tänka fritt ”utanför boxen”, att få folk med dig och att stödja ett genomförande och få det bästa resultatet.
Du får kunskap om hur just du hanterar din stress, även vid utbrändhet. Du utvecklar ditt inre personliga ledarskap som reflekteras ut till ditt ledarskap samt till det inre och yttre värdskapet på arbetsplatsen.
Du stärker meningsfullheten. Mening skapar en bra och positiv förändring, ett personligt växande och en bättre morgondag för alla.  
Erfarenheten säger att du blir lugnare, tydligare, mer klartänkt, mer inlyssnande och bättre på att kommunicera för att få det bästa resultatet. 
Här nedan kan du läsa om de olika stegen i Ledarutvecklarens kurser.  

Ledarutvecklaren - grundprogrammet

När vi ses går vi igenom upplägget på grundprogrammet som vi anpassar efter din livssituation. Under hela programmet har vi ett gediget samarbete, du och jag, med fingertoppskänsla och med lyhördhet.
Ledarutvecklaren består av individuella träffar, där du i din egen takt utvecklar ditt inre ledarskap för att få en mer hållbar utveckling, bli en bättre ledare, bättre som människa samt stärka din hälsa
– Att bli den bästa versionen av dig själv, vilket har visat sig ge goda, lönsamma, hållbara och hälsostärkande resultat.
En mycket god investering!

Tidsomfattning och innehåll: DiSC Work of Leaders, KASAM-frågor, stressprofil samt TCM (traditionell kinesisk medicin). En test på nätet och två analoga tester samt 12 träffar (6 x 2,0 tim och 6 x 1,5 tim) under drygt ett år.

Utvecklingsprogrammet fungerar fantastiskt bra även vid stressymtom, utbrändhet, vid konfliktsituationer och ger hälsostärkande och hållbara resultat.
För att manifestera en utveckling och vid utbrändhet, lägger vi in kompletteringsträffar utöver grundprogrammet.

Ledarutvecklaren - DiSC Work of Leaders

För dig som vill stärka dina drivkrafter - bli bättre på att tänka utanför boxen, få folk med dig och få jobbet gjort samt hantera din stress och stärka din hälsa. Det är också inledningen på 
Ledarutvecklarens grundprogram.
Tidsomfattning: Test på nätet samt 3 individuella träffar á 2,0 timmar.

Du får de insikter och kunskaper som just du behöver för att ge dig själv och dina medarbetare större arbetsglädje. Du blir bättre på att slappna av, kommunicera, fokusera och förstå dig själv och andra. Du får utmana dig själv att stärka dina drivkrafter som skapar mening i din organisation, engagemang hos dig själv och dina medarbetare och får er att känna stolthet över era prestationer. Med rätt drivkrafter och fokus skapar du en organisation där ni får de allra bästa resultaten. 
 
Du kan välja att först gå Ledarutvecklaren - DiSC Work of Leaders, för att senare ta beslut om att gå hela grundprogrammet som ger dig ett gediget och hållbart resultat. Läs gärna mer under Nöjda kunder > 

Ledarutvecklaren - PersonligUtveckling

För dig som vill ”prova på” och för dina
medarbetare när det gäller stresshantering samt värk i axlar och nacke.
Tidsomfattning: 1,5 alternativt 2,0 timmar/ träff.
Ledarutvecklaren - PersonligUtveckling sker individuellt och består av akupressurbehandling eller friskvårdsmassage samt individuell stresshantering. Stresshantering är viktig kunskap i vår vardag och kan förhindra ohälsa. Konceptet är mycket uppskattat och ger goda resultat hos deltagarna. Fungerar även vid utbrändhet. Antal träffar beror på medarbetarens hälsotillstånd..

Ledarutvecklaren - Kompletteringsträffar

Kompletteringsträffarna lägger vi in under det
dryga år som du går Ledarutvecklaren - grundprogrammet för att göra en manifestering av din utveckling och om du är utbränd när du påbörjar grundprogrammet.
Tidsomfattning: 1,5 tim/ träff.

Ledarutvecklaren - Uppföljning och fördjupning

Uppföljnings- och fördjupningsträffar lägger vi in
efter dina egna önskemål när du vill gå djupare in på speciella områden i ditt liv och när det uppstår komplicerade situationer där du vill ha stöd och vägledning.
Tidsomfattning: 1,5 tim/ träff.

Ledarutvecklaren - Kurser i ledarskapsutveckling för chefer, ledare och ledningsgrupper.

När vi skyller på andra - "Hen är sån" - ser vi förbi lösningen på problemet.
När vi ställer oss frågan - Vad behöver
hen av mig?
  - blir lösningen på problemet tydligare och vi ger hen en ärlig chans.
                                                                                                                             Gunilla N


"Inspiration till det goda ledarskapet. Det goda livet!" är boken med utgångspunkt i den bästa av världar. Den kan användas fristående som inspiration samt i kurser om ledarskap och företagande. Den är också ett komplement till mitt ledarutvecklingsprogram Ledarutvecklaren. Läs mer om boken >

Här kan du beställa inspirationsboken! 200 kr inkl moms + porto   
Välkommen med din beställning >

"Gunilla, du sitter inne med kunskap och har verktyg som verkligen funkar."


Egenföretagare, man 52 år

”Jag har fått självinsikt. Jag vet vem jag är, hur jag är och varför. Jag vet hur jag ska bli den jag vill vara”.

Företagsledare, man 60 år

"Jag har blivit mer lyhörd och kan sätta gränser mycket bättre. Utan att tänka leder jag personalen till en positiv stämning i gruppen..."
Arbetsledare, kvinna 47 år”