Mobil 5

Föreläsningar om KASAM i arbetslivet och om Inre Ledarskap

Det kan kännas som en utopi, att tillfullo hantera vårt inre ledarskap - vi är bara människor med alla våra förtjänster, fel och brister. Vi får göra så gott vi kan och ha förståelse för våra egna och andras tillkortakommanden. Ett sätt att hantera tillvaron på är att stärka vår KASAM - känsla av sammanhang, som är ett förhållningssätt till livet, då vi upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar.
Som ledare kan du inspirera och engagera dina medarbetare till att stärka sin KASAM, genom att först stärka din egen.

Bild från boken "Inspiration till det goda ledarskapet. Det goda livet!" av Gunilla Nilsson
Bild från boken "Inspiration till det goda ledarskapet. Det goda livet!" av Gunilla Nilsson

Under en halvdags föreläsning berättar Gunilla om KASAM´s historia och vad ledarens KASAM innebär för medarbetarnas hälsa och för medarbetarens resultat. Vi belyser också hur ledarens inre ledarskap påverkar omgivningen och hur hen kan optimera sina drivkrafter för att engagera sina medarbetare. Vi gör också individuella övningar i grupp, för att öka kunskapen och fördjupa insikterna. Vi berör också de centrala begreppen i konceptet Ledarutvecklaren; Känslor hos normala människor, Salutogenes = Hälsans ursprung, Tankar om vad en materialistisk livsinställning gör med oss samt Tankar om att hälsotillstånd är balans i kroppen och känslolivet.

Föreläsningen är en introduktion till det individuella  Ledarutvecklaren SPOT-ON, vilket samtidigt är den första delen av det ettåriga grundprogrammet. Föreläsningen kan också vara fristående med uppföljningar och grupparbeten efter 3, 6 och 12 månader.