Mobil 5

Hållbara Medarbetare

Motiverade medarbetare som trivs på sin arbetsplats och som kommer till sin fulla rätt, bidrar till både kvalitativa och ekonomiska resultat i positiv riktning. Ledarens självinsikt har stor betydelse för den processen. Läs gärna mer under Inre Ledarskap. När medarbetarna får hjälp och stöd i det egna friskvårdsarbetet, både enskilt och tillsammans i sin arbetsgrupp, bidrar det till goda resultat.

Konceptet Hållbara Medarbetare består av två områden;
Stresshantering som gruppaktivitet och Egenvårdsmetoder som gruppaktivitet.
 

Egenvårdsmetoderna och Stresshanteringskursen är mycket uppskattade aktiviteter
 och fungerar även som teambildning för arbetsgruppen. 

1. Stresshantering som gruppaktivitet 

En- eller fler-dagskurs för arbetsgruppen där vi på ett lättsamt sätt går igenom stresshantering, stressens orsak och verkan, träning i att ge feedback, stärka KASAM samt goda levnadsvanor. Kursen ger deltagarna goda praktiska redskap att hantera sin stress, eller som en manlig medarbetare sa; “Nu har jag fått "skänklar" och jag vet hur jag ska styra min stress”. Stresshantering är mycket bra för allas goda hälsa, för företaget och ekonomiskt en god investering.

Bilden är ur boken "Inspiration till det goda ledarskapet. Det goda livet!" av Gunilla N
 

Notering; KASAM - känsla av sammanhang är ett förhållningssätt till tillvaron, då vi upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar. Uttrycket kommer från Aaron Antonovskys tankar i boken "Hälsans mysterium" - vad är det som gör att vi håller oss friska? Det salutogenetiska synsättet.

2. Egenvårdsmetoder som gruppaktivitet

Här får medarbetarna kunskap i olika egenvårdsmetoder (en- eller fleradagars-kurser) baserat på traditionell kinesisk medicin (TCM). Vi lär oss att själva behandla vardagskrämpor, på oss själva och på varandra. Under lättsamma former introducerar vi en eller flera av de olika metoderna Akupressur för hemmabruk, Koreansk HandTerapi och Medicinsk Qigong- en form av mindfullness i rörelse samt Punktmassage&TaiChi Qigong.

Metoderna är mycket avslappnande och stress-reducerande. De är bra mot värk och spänningar samt gör att koncentrations- och prestations-förmågan ökar. Vi kan även skapa kurser med uppföljning och kursintyg, om så önskas. Kurserna fungerar utmärkt som teambuildning och är en god ekonomisk investering.

Gunilla Nilsson arbetar med konceptet Ledarutvecklaren i Falkenberg, Halland, vilket hjälper dig att hantera din stress, utveckla ditt egna inre ledarskap samt optimera och finjustera ditt ledarskap så att du lättare engagerar och motiverar dina medarbetare samtidigt som du stärker din hälsa.