Mobil 5

Inre Ledarskap

I det bästa av världar har alla som vill, potentialen att bli fantastiska chefer och du tillhör säkert den gruppen.

Men ibland drabbar livet oss. Vi blir stressade, utbrända, har trassliga relationer eller medarbetare som inte är engagerade. Allt detta påverkar lönsamheten negativt i företaget och den psykosociala arbetsmiljön samt allas goda hälsa försämras.

Ibland kan det ha gått långt i processen, men tillsammans löser vi det - det tar bara lite längre tid.
- Så KOM I TID, VÄNTA INTE!
Kom gärna redan innan situationerna har uppstått, då kan du, när det blir aktuellt, lösa dem på ett tidigt stadie.

Min upplevelse från mitt arbete som ledarutvecklare är, att alla kan vi optimera oss själva och öka vår självinsikt och självläkning samt att göra det som är omedvetet för oss, medvetet. 

Vad det innebär att vara medveten kan vi se på ur flera perspektiv. Det vi behöver inse är, att det är inte är en fråga som vi kan förstå med vårt intellekt.

Vad självläkning innebär, kan vara olika för olika människor. Då jag arbeter med Traditionell Kinesisk Medicin (TCM), har jag valt att se självläkning ur det perspektivet.

Vårt Inre ledarskap finner vi när vi är avslappnade och fokuserar på just ingenting.

Med det som utgångspunkt, presenterar jag här det koncept som jag har skapat och utvecklat under mer än 20år - och som har visat sig ge mycket goda resultat. Läs vad Nöjda kunder berättar.

I den bästa av världar har vi 100% fantastiska chefer i Sverige och min mission är att,
"Små inre förändringar gör stor skillnad i världen". Läs mer om mitt Why

Medvetenhet enligt Ledarutvecklaren

Ledarutvecklaren ökar din medvetenhet om det som ligger på ett omedvetet plan. Det ger en god effekt på ditt ledarskap. Det gör också att du blir mer balanserad, både som människa och i din ledarroll.

Inre ledarskap brukar likställas med Självledarskap. Det som dock skiljer dem åt är, att de utgår ifrån olika perspektiv samtidigt som de kompletterar varandra.

Man skulle kunna säga att utveckling av ditt Inre ledarskapet möjliggör ett mer gediget och hållbart Självledarskap.

Medvetenheten ökar tilliten till dig själv och - tilliten för dig, hos dina medmänniskor.

Din väg dit under kurstiden behöver kännas trygg och den miljön skapar vi - tillsammans genom vårt ömsesidiga förtroende och samarbete.

Medvetenhet enligt Johari fönster

Johari fönster
Johari fönster

När vi tittar på Johari förnster, ser vi att det är genom fönstret Okänt som vi arbetar i Ledarutvecklaren.

"Små inre förändringar gör stor skillnad i världen"

Vill du och företagsledningen veta mera om Inre ledarskap och vad ni kan använda det till - just i ditt företag? Ta kontakt så berättar jag mera.

Medvetenhet genom Akupunktursystemet

Genom bland annat Akupunktursystemet kommer vi i kontakt med vårt undermedvetna. Genom systemets meridianer och akupunktur-punkter, kan vi också frigöra våra blockeringar och instängda emotioner.

Hur vi som ledare ser på, tänker om samt bemöter våra medarbetare, påverkar flödet i deras meridianer, deras välmående och prestation. Detsamma gäller vad vi tänker om oss själva. Det påverkar både energin och flödet i oss och därigenom även i våra företag.

Ta Kontakt så berättar jag mera om konceptet Ledarutvecklaren och vad just du kan göra för att stärka dig och ditt företag.

Akupunkturpunkter - huvud och bröstkorg
Akupunkturpunkter - huvud och bröstkorg

Att förädla sig själv med utgångspunkt i den man är och det som man har runt omkring sig just i stunden, med början idag och med målet att nå total balans
- den bästa möjliga versionen av dig själv.

visdom från Konfucius

               ”Efter att ha gått Ledarutvecklaren fick jag bättre struktur och blev mer medveten
                     om tillvarons byggstenar. Jag blev lugnare och mera handlingskraftig.
 Kunde se mig själv ur olika perspektiv och sammanhang och kunde hantera varje uppkommen situation."
                                                           Företagsledare, man 52 år

                            "Jag har fått insikter om mig personligen och jag har fått energi.
                             Inser att inre förändringar kan ta tid. Jag tänker annorlunda nu
           - idag tar jag ett steg tillbaka och ser hela perspektivet och jag bekymrar mig inte längre."
                                                                  VD, man 53 år

                                “Jag har blivit en bättre människa. Jag är tydligare och
                         förstår mig själv, andra människor och situationer mycket bättre.
                                                      Egenföretagare, man 51 år


"När vi länger blicken mot horisonten,
infinner sig vårt inre lugn och
vår förståelse blir tydlig.

Vår största styrka är vår förmåga
att lyssna och förstå" 


Gunilla NDikt ur boken
"Det goda ledarskapet. Det goda livet!


"Inspiration till det goda ledarskapet. Det goda livet!" är boken med utgångspunkt i den bästa av världar. Vi behöver vara medvetna om hur världen är och hur den borde vara. Boken kan användas fristående som inspiration samt är en del i mitt ledarutvecklingsprogram Ledarutvecklaren  Läs mer om boken >

Här kan du beställa inspirationsboken! 250 kr inkl moms + porto   
Välkommen med din beställning >