Mobil 5

Inre Ledarskap

                                 ”Jag ser att små inre förändringar gör stor skillnad i världen."
                                 sagt av en kursdeltagare som är egenföretagare, kvinna 45 år

               ”Efter att ha gått Ledarutvecklaren fick jag bättre struktur och blev mer medveten
                     om tillvarons byggstenar. Jag blev lugnare och mera handlingskraftig.
 Kunde se mig själv ur olika perspektiv och sammanhang och kunde hantera varje uppkommen situation."
                                                           Företagsledare, man 52 år

                            "Jag har fått insikter om mig personligen och jag har fått energi.
                             Inser att inre förändringar kan ta tid. Jag tänker annorlunda nu
           - idag tar jag ett steg tillbaka och ser hela perspektivet och jag bekymrar mig inte längre."
                                                                  VD, man 53 år

                                “Jag har blivit en bättre människa. Jag är tydligare och
                         förstår mig själv, andra människor och situationer mycket bättre.
                                                      Egenföretagare, man 51 år

Så här säger några av de ledare som har gått Ledarutvecklaren - det individuella programmet som har ett unikt upplägg, vilket har visat sig ha en synnerligen god effekt på den inre utvecklingen av det personliga ledarskapet. Ledarutvecklaren gör att du blir mer balanserad som människa samt i din ledarroll.

I den bästa av världar har vi 100% utmärkta chefer i Sverige och min vision är att med små inre förändringar gör vi stor skillnad i världen.

En obalanserad och svag chef gör stor skada i arbetsgruppen, påverkar medarbetarnas hälsa och den psykosociala arbetsmiljön negativt, vilket även påverkar resultatet, kundunderlaget och vilka medarbetare som söker sig till företaget.

En balanserad och utmärkt chef skapar en god stämning, motiverar och engagerar medarbetarna till stora arbetsinsatser och resultat. 

 

En undersökning visar att, 25% av cheferna i Sverge är utmärkta chefer, 50% är goda chefer samt 25% är svaga chefer. 
 

Min vision är att;
Små inre förändringar gör stor skillnad i världen.

 

Inre Ledarskap ska inte förväxlas med Självledarskap, vilket enligt min erfarenhet har olika drivkrafter."När vi länger blicken mot horisonten,
infinner sig vårt inre lugn och
vår förståelse blir tydlig.
Vår största styrka är vår förmåga
att lyssna och förstå" 
                                                                                                                      Gunilla N


"Inspiration till det goda ledarskapet. Det goda livet!" är boken med utgångspunkt i den bästa av världar. Vi behöver vara medvetna om hur världen är och hur den borde vara. Boken kan användas fristående som inspiration samt är en del i mitt ledarutvecklingsprogram Ledarutvecklaren  Läs mer om boken >

Här kan du beställa inspirationsboken! 225 kr inkl moms + porto   
Välkommen med din beställning >