Mobil 5

Kurser i inre ledarskap för dig
som leder andra

Ledarutvecklaren - 
det individuella & unika ledarutvecklings-programmet som hjälper dig att utveckla ditt inre ledarskap, hantera din stress samt optimera och finjustera ditt ledarskap, dina drivkrafter samtidigt som du stärker din hälsa. 
Du får arbeta med ett helhetsperspektiv på dig själv som ledare och som människa. 
Erfarenheten säger att du blir lugnare, tydligare och mer klartänkt.

Läs här nedan om de olika stegen i Ledarutvecklarens individuella kurser. Vilket passar just dig? 

Ledarutvecklaren - Kurser i ledarskapsutveckling för chefer, ledare och ledningsgrupper.

Ledarutvecklaren - SPOT-ON

För dig som vill stärka dina drivkrafter - bli bättre på att tänka utanför boxen, få folk med dig och få jobbet gjort på bästa sätt.

Ledarutvecklaren SPOT-ON är en individuell och fristående kurs, samtidigt som det är inledningen på Ledarutvecklarens Grundprogram.
Tidsomfattning: Digital test på nätet (DiSC) samt 3 individuella träffar á 2,0 timmar.

Du får de insikter och kunskaper som just du behöver för att ge dig själv och dina medarbetare större arbetsglädje. Du blir bättre på att fokusera och förstå dig själv och andra. Du får utmana dig själv att stärka dina drivkrafter som skapar mening i din organisation, engagemang hos dig själv och dina medarbetare som får er att känna stolthet över era prestationer.

Ledarutvecklaren - Grundprogrammet

När vi ses går vi igenom upplägget som vi anpassar efter din livssituation. Under hela programmet har vi ett gediget samarbete, du och jag, med fingertoppskänsla och med lyhördhet.

Ledarutvecklaren består av individuella träffar, där du i din egen takt utvecklar ditt inre ledarskap för att få en mer hållbar utveckling, bli en bättre ledare, bättre som människa samt stärka din hälsa - att bli den bästa versionen av dig själv, vilket har visat sig ge goda, lönsamma, hållbara och hälsostärkande resultat.
En mycket god investering!

Tidsomfattning och innehåll:
Ledarutvecklaren SPOT-ON, KASAM-frågor, stress-frågor samt TCM (traditionell kinesisk medicin).
En test på nätet (DiSC) och två analoga tester samt 12 träffar under drygt ett år. För att manifestera en utveckling och vid eventuell utbrändhet, lägger vi in kompletteringsträffar utöver grundprogrammet, allt utifrån vad din utveckling behöver.

Du kan välja att först gå
Ledarutvecklaren-SPOT-ON, för att senare ta beslut om att gå hela Grundprogrammet, vilket ger dig ett gediget och hållbart resultat. Läs gärna mer under  

Ledarutvecklaren - PersonligUtveckling

För dig som vill ”prova på” Ledarutvecklarens koncept samt för dina medarbetare när det gäller stresshantering samt värk i axlar och nacke.
Tidsomfattning: 2,0 timmar/ träff.

Ledarutvecklaren - PersonligUtveckling sker individuellt och består av individuell stresshantering samt akupressurbehandling eller friskvårds-massage. Att hantera sin stress är viktig kunskap i vår vardag som stärker vår hälsa och kan förhindra ohälsa. Konceptet är mycket uppskattat och ger goda resultat hos deltagarna samt är stärkande vid utbrändhet. Antal träffar beror på medarbetarens hälsotillstånd..

Ledarutvecklaren - Stärka & Balansera

För dig när du vill/behöver boosta dig med energi och avslappning.

Här får du lära dig att själv stärka & balansera dig. Bra när du står inför speciella utmaningar och vill ha extra energi eller när du har haft en tuff och ansträngade period och vill återhämta dig. Det är också en effektiv och verksam början på vägen tillbaka vid utbrändhet.

Ledarutvecklaren - Stärka & Balansera består av individuella träffar där du får lära dig hur du stärker din hälsa på ett unikt och effektivt sätt utifrån TCM.

Tidsomfattning och innehåll: Under en tidsperiod på 21 dagar träffas vi vid fyra tillfällen (totalt 15 tim) där vi går igenom och tränar på hur du själv kan stärka & balansera dig, samtidigt som du slappnar av. Mellan lärotillfällena, använder du dagligen de redskap och tekniker som du lärt dig, vilket är en förutsättning för ett lyckat resultat.
Du får ett koncept för livet! 

Ledarutvecklaren - Kompletteringsträffar

Kompletteringsträffarna lägger vi in under det
dryga år som du går Ledarutvecklaren - Grundprogrammet för att göra en manifestering av din utveckling samt, om du är utbränd när du påbörjar grundprogrammet.
Tidsomfattning: 1,5 tim/ träff.

Ledarutvecklaren - Uppföljning och fördjupning

Uppföljnings- och fördjupningsträffar lägger vi in
efter dina egna önskemål när du vill gå djupare in på speciella områden i ditt liv och när det uppstår komplicerade situationer där du vill ha stöd och vägledning.
Tidsomfattning: 2,0 tim/ träff.


"Inspiration till det goda ledarskapet. Det goda livet!" är boken med utgångspunkt i den bästa av världar. Vi behöver vara medvetna om hur världen är och hur den borde vara. Boken kan användas fristående som inspiration samt är en del i mitt ledarutvecklingsprogram LedarutvecklarenLäs mer om boken >

Här kan du beställa inspirationsboken! 225 kr inkl moms + porto   
Välkommen med din beställning >

"Gunilla, du sitter inne med kunskap och har verktyg som verkligen funkar."

Egenföretagare, man 52 år

”Jag har fått självinsikt. Jag vet vem jag är, hur jag är och varför. Jag vet hur jag ska bli den jag vill vara”.

Företagsledare, man 60 år

"Jag har blivit mer lyhörd och kan sätta gränser mycket bättre. Utan att tänka leder jag personalen till en positiv stämning i gruppen..."
Arbetsledare, kvinna 47 år”