Mobil 5

Kurser i Inre ledarskap för dig
som leder andra

Ledarutvecklaren - 
det individuella & unika ledarutvecklings-programmet som hjälper dig att utveckla ditt inre ledarskap, hantera din stress samt optimera och finjustera ditt ledarskap samt dina inre drivkarfter - samtidigt som du stärker din  hälsa.
 
Du får arbeta med ett helhetsperspektiv på dig själv som ledare och som människa. Erfarenheten säger att du blir lugnare, tydligare och mer klartänkt.

Scrolla ner och läs om de olika stegen i Ledarutvecklarens individuella kurser. Vilket passar just dig? 

Ledarutvecklaren - Kurser i ledarskapsutveckling för chefer, ledare och ledningsgrupper.

Ledarutvecklaren  SPOT-ON

För dig som vill stärka dina drivkrafter att engagera och motivera dina medarbetare. Du vill bli bättre på att tänka utanför boxen, få folk med dig och få jobbet gjort på bästa sätt.

Ledarutvecklaren SPOT-ON är en individuell och fristående kurs, samtidigt som det är inledningen på Ledarutvecklarens Grundprogram.

Tidsomfattning:
Ett inledande kostnadsfritt zoom-samtal 0,5 timmar.
Digital test på nätet (DiSC för ledare) 25 minuter samt 3 individuella träffar á 2,0 timmar.

Du får de insikter och kunskaper som just du behöver för att ge dig själv och dina medarbetare större arbetsglädje.
Du blir bättre på att fokusera och förstå dig själv och andra. Du får utmana dig själv att stärka dina drivkrafter. Det som skapar mening i din organisation, engagemang och motivation hos dina medarbetare. Det får er att känna stolthet över er arbetsplats och era prestationer. Det visar sig i ett bättre värdskap, bättre service och bemötande av kunderna.
En gemytlig arbetsplats genererar god hälsa och nöjda kunder.

Ledarutvecklaren - Grundprogrammet

När vi ses går vi igenom upplägget som vi anpassar efter din livssituation. Under hela programmet har vi ett gediget samarbete, du och jag, med fingertoppskänsla och med lyhördhet.

Ledarutvecklaren består av individuella träffar, där du i din egen takt utvecklar ditt inre ledarskap för att få en mer hållbar utveckling, bli en bättre ledare, bättre som människa samt stärka din hälsa - att bli den bästa versionen av dig själv, vilket har visat sig ge goda, lönsamma, hållbara och hälsostärkande resultat.
 
Innehåll:
Ledarutvecklaren SPOT-ON, KASAM-frågor, stress-frågor samt TCM (traditionell kinesisk medicin).
En test på nätet (DiSC) och två analoga tester samt 12 träffar under drygt ett år.

Vid utbrändhet och när du behöver manifestera en utveckling, lägger vi in kompletteringsträffar utöver grundprogrammet, allt utifrån vad din utveckling behöver.

Du kan välja att först gå Ledarutvecklaren SPOT-ON, för att senare ta beslut om att gå hela Grundprogrammet.
Vilket kommer att ge dig ett mer hållbart resultat.

Ledarutvecklaren - PersonligUtveckling

För dig som vill ”prova på” Ledarutvecklarens koncept samt för dina medarbetare när det gäller stresshantering samt värk i axlar och nacke.
Tidsomfattning: 2,0 timmar/ träff, antal träffar efter behov.

Ledarutvecklaren - PersonligUtveckling 
sker individuellt och består av stresshantering samt akupressurbehandling eller friskvårds-massage.

Att hantera sin stress är en viktig kunskap i vår vardag, vilket stärker vår hälsa och kan förhindra ohälsa. Konceptet är mycket uppskattat och ger goda resultat hos deltagarna samt är läkande vid utbrändhet. Antal träffar beror på medarbetarens hälsotillstånd..

Ledarutvecklaren - Kompletteringsträffar

Kompletteringsträffarna lägger vi in under det
dryga år som du går
Ledarutvecklaren - Grundprogrammet
för att göra en manifestering av din utveckling samt när du är utbränd när du påbörjar Grundprogrammet alternativt när du påbörjar Ledarutvecklaren SPOT-ON
Tidsomfattning: 2,0 tim/ träff efter behov.

Ledarutvecklaren - Stärka & Balansera


För dig när du vill/behöver boosta dig med energi och avslappning, är detta en fantastiskt Egenvårdsmetod,

Här får du lära dig att själv stärka & balansera dig själv. Bra när du står inför speciella utmaningar och vill ha extra energi eller när du har haft en tuff och ansträngade period och vill återhämta dig. Det är också en effektiv och verksam början på vägen tillbaka vid utbrändhet.

Ledarutvecklaren - Stärka & Balansera består av individuella träffar där du får lära dig hur du stärker din hälsa på ett unikt och effektivt sätt genom den Koreanska HandTerapin - vilket är en Egenvårdsmetod. Teknikerna är korresponsterapi och moxabehandling. Det senare finns även inom den Traditionella Kinesiska Medicinen. 

 Tidsomfattning och innehåll:
Under en tidsperiod på 21 dagar träffas vi vid fyra tillfällen (totalt 15 tim) där vi går igenom och tränar på hur du själv kan stärka & balansera dig, 

Mellan lärotillfällena, använder du dagligen de redskap och tekniker som du lärt dig. Egen träning är en förutsättning för ett lyckat resultat och då har du ett koncept för livet.

Den Koreanska HandAkupunkturen togs till Sverige av Holger Wendt år 2001 och här har vi anpassat metoden till att användas till Egenvård i Ledarutvecklarens utbud Stärka & Balansera.

Karta över den Koreanska HandTerapin för Egenvård
Karta över den Koreanska HandTerapin för Egenvård


"Inspiration till det goda ledarskapet. Det goda livet!" är boken med utgångspunkt i den bästa av världar. Vi behöver vara medvetna om hur världen är och hur den borde vara. Boken kan användas fristående som inspiration samt är en del i mitt ledarutvecklingsprogram LedarutvecklarenLäs mer om boken >

Här kan du beställa inspirationsboken! 250 kr inkl moms + porto   
Välkommen med din beställning >

"Gunilla, du sitter inne med kunskap och har verktyg som verkligen funkar."


Egenföretagare, man 52 år

”Jag har fått självinsikt. Jag vet vem jag är, hur jag är och varför. Jag vet hur jag ska bli den jag vill vara”.

Företagsledare, man 60 år

"Jag har blivit mer lyhörd och kan sätta gränser mycket bättre. Utan att tänka leder jag personalen till en positiv stämning i gruppen..."
Arbetsledare, kvinna 47 år”