ledarutvecklaren_logotyp kopiera

När vi ses...

När vi ses går vi igenom upplägget på grundprogrammet som vi anpassar efter din livssituation. Erfarenheten säger, att när du genomgått Ledarutvecklaren, blir du lugnare, tydligare och mer klartänkt. Det är ett viktigt förhållningssätt för alla som leder andra människor, för att skapa den trygga, effektiva och hälsobefrämjande arbetsplatsen.

Upplägget av grundprogrammet 2019

Under grundprogrammet visar din Ledarskapsprofil, din Stressprofil samt dina KASAM-frågor på din Dåtid och Nutid. Du tydliggör dina visioner och dina personliga mål. Vi samtalar och gör övningar. Under hela programmet har vi ett gediget samarbete, du och jag, med fingertoppskänsla och med lyhördhet.

Ledarutvecklaren har sina rötter i den traditionella kinesiska medicinen och vid varje träff ingår en avslappnande akupressurbehandling.
Efter att du har genomgått grundprogrammet på drygt 20 timmar uppdelat på tolv tillfällen, samt de eventuella kompletteringsträffar som behövs utöver grundprogrammet för att skapa en tidsperioden på minst 12 månader, får du ett personligt kompendium som sammanfattar och dokumenterar din inre resa och utveckling.

Kompletteringsträffar på 1,5 tim lägger vi även in vid livskriser, utbrändhet och när vi vill befästa en utveckling. 

Uppföljning och fördjupning

Efter avslutat grundprogram som tar minst 12 månader, innefattande kompletteringsträffar, tar vi beslutet om en uppföljning av några konkreta punkter efter cirka 6 månader.

1-2 år efter avslutat grundprogram, inklusive kompletteringen, kan du gå en repetition och fördjupning av grundprogrammet under cirka 6-12 månader eller mer, då vi fördjupar och förfinar insikterna.

Välkommen med dina frågor för mer information och för ett kostnadsförslag.

"När vi länger blicken mot horisonten, infinner sig vårt inre lugn och vår förståelse blir tydlig. Vår största styrka är vår förmåga att lyssna och förstå" 

                                                       Gunilla N