Mobil 5

Vad har Ledarutvecklaren gett dig?
Läs vad deltagarna säger...

Gunilla är en coach på en nivå jag sällan stött på. Hon arbetar som ledarutvecklare och hjälper oss att optimera vårt inre ledarskap och oss själva som människor. Genom sitt sätt att att vara och sitt sätt att prata skapar hon en trygghet och ett lugn som gör får ens utmaningar att te sig väldigt enkla att bemästra. Hon är en utmärkt lyssnare och detta för att hon aldrig avbryter, går händelserna i förväg och ständigt ställer följdfrågor. Gunilla lyckas på ett fantastiskt sätt skapa en atmosfär där man känner man utvecklas som person, och det bästa av allt är att man kommer på detta tillsammans med henne, inget hon tvingar på en, vilket känns fantastiskt. Ta ett möte med Gunilla, hon kan göra underverk för den som är redo för nästa steg i sin utveckling!
Christian Bångdal, Delägare Cloudgruppen Halmstad

Gunilla har hjälpt mig att hantera olika situationer som företagsledare. Det är snart 20 år sedan. Att kunna sätta sina värdefulla kollegor i fokus, dock inte att sätta sig själv i sista vagn. Jag fick verktygen som har gjort att jag kan hantera mina arbetsuppgifter på ett tryggt och engagerat sätt. Det har så klart hjälp mig på många andra plan också. Så tveka inte om du behöver verktygen för att bli en bättre ledare och människa. Investera i dig själv!
Mats Juhlin, VD/Ägare LM:s Elektriska AB

"Jag har fått insikter om mig personligen och jag har fått energi. Inser att inre förändringar kan ta tid. Jag tänker annorlunda nu - idag tar jag ett steg tillbaka och ser hela perspektivet och jag bekymrar mig inte längre."
VD, man 53 år

“Jag har blivit en bättre människa. Jag är tydligare och förstår mig själv, andra människor och situationer mycket bättre.”
Egenföretagare, man 51 år

“Jag är öppnare. Ser saker på ett annat sätt, hur mitt beteende påverkar andra. Idag söker jag balansen i vardagen.”
Egenföretagare, man 31 år

”Den har ökat respekten för mig själv och har gjort mig till en bättre ledare för mitt liv.”
Egenföretagare, kvinna 43år

”Jag ser att små inre förändringar gör stor skillnad i världen."
Egenföretagare, kvinna 45 år

"Jag är mycket tacksam för den hjälp jag har fått. Jag är mycket lugnare, tydligare och mer klartänkt. Det gör bland annat att jag ställer alla de frågor jag behöver ställa för att få en klar och tydlig bild av den aktuella situationen."
VD, man 54 år

"Gunilla, du sitter inne med kunskap och har verktyg som verkligen funkar."
Egenföretagare, man 52 år 

 ”Jag känner mig starkare, gladare och piggare. Tror mer på mig själv. Mer lyhörd och bättre på att sätta gränser.” 
Arbetsledare, kvinna 52 år

”Jag är mer fokuserad och disciplinerad. Känner mig lugn och stark.”
Egenföretagare, man 39 år

”Jag har fått självinsikt. Jag vet vem jag är, hur jag är och varför. Jag vet hur jag ska bli den jag vill vara”.
Företagsledare, man 60 år

Ledarutvecklaren Spot On - Kursen gav mig en klarare bild av vad jag behöver utveckla i mitt ledarskap. Jag upplevde också att jag fick en tydligare riktning framåt, vilket underlättat beslutfattande, såväl i min roll som ledare men också beslut vad gäller min personliga utveckling. Som person upplever jag mig mer trygg när jag tänker på vad jag vill göra framåt, i ledarskapsrollen men särskilt när det kommer till min ”egna personliga utveckling”. Som jag nämnde känner jag större trygghet framför allt i beslutsfattande, att jag står stadigare i mig själv. Det gör vardagen mycket lättare.
Gymnasielärare, kvinna 50 år

”Har fortfarande god användning för de redskap jag fick för att göra mig lugn. Det har gett mig ett mer objektivt förhållningssätt. Jag ser saker ur ett nytt perspektiv - ser problemlösningen. Tänker efter före på vilket sätt jag ska uttrycka mig till olika människor - hur jag ska ge information. Insikten hur viktig min hälsa är utanför jobbet och att min hälsa påverkar jobbet. Att jag är viktig. Hur jag pratar med mig själv. Att alltid hitta något som hjälper mig. Jag har blivit tryggare och står med fötterna på jorden. Jag har fått nya insikter om mig själv. Jag är bättre på att sätta gränser, behöver inte vara alla till lags, men alltid vänlig och tydlig."  
Företagsägare och VD, kvinna 50 år, några år efter avslutat grundprogram.

”Efter att ha gått Ledarutvecklaren fick jag bättre struktur och blev mer medveten om tillvarons byggstenar. Jag blev lugnare och mera handlingskraftig. Kunde se mig själv ur olika perspektiv och sammanhang och kunde hantera varje uppkommen situation."
Företagsledare, man 52 år

”Jag gick till Gunilla för att jag låtit stressen ta över. Kände mig rastlös, otålig och fick spänningar i kroppen som var obehagliga. Ledarutvecklaren gav mig flera redskap att ta till i olika situationer. Allt från fysiska och praktiska övningar till självtest och mentala nycklar. Idag har jag hittat tillbaka till min egen styrka. Jag känner mig tryggare och stabilare, kan hantera mina känslor och har blivit en bättre ledare för mitt liv, både på jobbet och privat.”
Egenföretagare, kvinna 45 år

"September 2011 påbörjade jag min utvecklingsresa hos Gunilla Nilsson på AnimaElata genom konceptet Ledarutvecklaren. Nyfiket hoppfull att bli mött på ett annat sätt än det jag provat tidigare med samma förhoppning, då inom den konventionella vården med samtalsterapeut. Gunilla ser helheten och kombinerar samtalen, DISC profil etc med sin breda kunskap inom Kinesisk läkekonst och hennes verktyg; akupressur. Allt vi är med om och de gamla mönster vi satt från barnsben och ibland ännu tidigare måste mötas där dom är: fysiskt! Min upplevelse av hur jag hanterar stress situationer idag jämfört med för ett år sedan är stor! Idag har jag ett större lugn och kan se med nytt perspektiv på omständigheter. Hanterar liknande situationer som jag då mådde mycket dåligt i, med trygghet och Ja – större självkänsla! Jag har idag större tillgång till det som är Jag! Tack Gunilla, ett fantastiskt bra program alla borde unna sig."
VD, kvinna 44 år

”Jag känner mig starkare som människa, mår mycket bättre och känner mig piggare och gladare. Jag tar kritik på ett bättre sätt och tror mer på mig själv. Min chef märker skillnad på mig. Jag har blivit mer lyhörd och kan sätta gränser mycket bättre. Utan att tänka leder jag personalen till en positiv stämning i gruppen och positivare inställning.”
Arbetsledare, kvinna 47 år

”Efter en lång karriär i företagsledande ställning med betydande arbetsbelastning och ansvar, gick jag in i den s.k. väggen. En lång tids tröstlöst sökande efter lindring av mina problem, kom jag i kontakt med Gunilla Nilsson på AnimaElata, som nästan omgående gav lindring av mina besvär. Behandlingen var som en katalysator till självinsikt och självhjälp som gett i det närmaste full återställning trots att jag hela tiden arbetat fullt och lite till. De ”störningar” som ibland kan uppstå, har jag numera lätt att förstå och behärska. Fysiskt känner jag mig starkare och mer välmående och har bättre sömn. Psykiskt klara jag numera av stressade situationer mycket bättre. Såväl anställda som min familj märker att jag är på bättre humör. I ledarrollen är det lättare att engagera medarbetarna. Som människa känner jag mig säkrare, mer harmonisk och har bättre självförtroende. Jag njuter mer av tillvaron och har lättare för att koppla av.”
VD, man 57 år

”Jag hade bekymmer med personer i min omgivning. Min far som tog mycket energi samt min ex-fru. Jag kunde inte tro att en sådan här behandling (ledarutvecklingen) kunde ge så mycket som det gjort för mig. I min arbetsledande roll, delegerar jag arbetsuppgifter och där är mina anställda en otrolig resurs. Jag kan bättre hålla saker på distans, när det behövs, och tar numera en sak i taget. Jag känner mig mer lugn och balanserad samt är mer lyhörd. Jag tar in all information innan jag värderar en händelse/problem. Jag är mer saklig och planerad i min ledarroll. I privatlivet ger jag mig numera egen tid till träning. Jag greppar inte tag och hugger tillbaka på saker och ting som jag inte håller med om eller har en annan syn på. Socialt är jag mer öppen och glad. Som människa känner jag mig mycket stark och jag värnar om mina nära och kära.”
Företagsägare, man 37 år


Om du önskar att tala med någon som gått ledarutvecklingprogrammet, 
går det bra. Hör av dig så förmedlar jag den kontakten.
Med vänlig hälsning
Gunilla N