Mobil 5

Om Gunilla och företaget

Gunilla Nilsson startade sitt företag AnimaElata 1997. Hennes vision och mission är att hjälpa dig som ledare i företag och organisation att optimera dina drivkrafter som ledare samt att utvecklas som människa - Det gör att du blir lugnare, mer lyhörd, tydligare och mer klartänkt, vilket ger en större inre trygghet, ökad självkännedom, ökad medvetenhet, bättre fokus och bättre resultat, vilket kan leda till framgång.
Ledarutvecklaren - ditt konkurrensverktyg!

Ledarutvecklaren - det individuella & unika programmet har Gunilla skapat samt utvecklat sedan 2001 och är ett registrerat varumärke. Det vänder sig till företagsledare och är ett av de tre "benen" i AnimaElatas verksamhet.

De två andra "benen", vänder sig till privatpersoner och består av Egenvårdkurser samt Behandlingar enligt Traditionell Kinesisk Medicin (TCM). Läs mer om detta på AnimaElata.

Till medarbetarna i organisationen vänder hon sig med Egenvårdskurser för den egna hälsan samt som teambildning. Här får medarbetarna lära under lättsamma former, att hantera stressymtom och vardagskrämpor.

- Hur vi människor reagerar och hur vi beter oss har intresserat mig sedan jag var ett litet barn, berättar Gunilla Nilsson. Jag såg hur vuxna ibland var inkonsekventa i sina beslut och jag såg vilka "ickeresultat" det ledde till. Ordet inkonsekvent hade jag inte hade hört tidigare och använde det därför inte, men jag förstod innebörden av vad det beteendet skapade och att det gav fel resultat.

Gunillas intresse för ledarutveckling, väcktes när hon senare i livet såg hur ledare, duktiga och bra människor, ibland har omedvetna beteenden som påverkade medarbetarna negativt. Omedvetna beteenden, är något som vi alla har och ledarens beteenden påverkar många människor, både direkt och indirekt. Därför började Gunilla skapa konceptet Ledarutvecklaren 2001, som ett individuellt program. I dagsläget finns det även som halvdagskurser för grupper och som webinarium. 

Enkelt och pragmatiskat, har hela tiden varit ledord, att inte bara tala om problemen, utan att verkligen gå till handlig och lösa dem. Ledarutvecklaren leder till hållbara resultat när vi ser helheten samt förstår grundorsakerna till problemen. Förändringen gör att den inre styrkan, glädjen och potentialerna blir mer tydliga. En av hennes kvinnlig deltagare beskrev det som; ”Jag ser att små inre förändringar gör stor skillnad i världen."

Ledarutvecklaren är en bra och lönsam investering på både kort och lång sikt - ett konkurrensverktyg!

- Mitt arbete med Ledarutvecklaren fortgår och jag ser hur fantastiska människor i ledande positioner blir hjälpta av det jag gör.

Under 2020 började jag se sambandet,
att vi här i västvärlden för 400 år sedan valde bort perspektiv i livet, som är viktiga för oss för att vi ska må bra, och vilka konsekvenser som detta skapar i dagens samhälle;
- ett ledarskap som fokuserar på det materialistiska och därför inte entusiasmerar medarbetarna,
- den miljöförstöring som vi har skapat,
- den psykiska ohälsa som breder ut sig i vårt samhälle. 

Enligt min mening behöver vi införliva det perspektivet igen, och det gör vi inom Ledarutvecklingskoncepet 
där mina klienter och jag har ett nära samarbetar för att få det absolut bästa resultatet

- I grunden är jag naturvetare och har arbetat som laborant, där jag bland annat analyserade metaller och spårämnen, berättar Gunilla. Min nyfiken på naturvetenskap gjorde att jag, efter att ha fått akupunkturbehandling, ställde frågan ”Vad är det som gör att Akupunktur fungerar?”. Detta ledde till att jag utbildade mig inom traditionell kinesisk medicin (TCM) som akupressör, instruktör i medicinsk qigong och koreansk handterapeut samt håller även egenvårdskurser i detta.

Mitt ledarskap har jag tränat genom att arbeta som kursledare samt organisera kurser och utbildningar inom friskvård. Ledarskap har jag studerat i diverse sammanhang samt gått UGL.
Inom Rotary var jag president 2010-2011 och under det året kraftsamlade jag klubben och skapade "Vi går för vatten" i Falkenberg, ett projekt för rent vatten i Afrika, för ideella föreningars ungdoms-verksamheter samt för miljö och hållbarhet. Konceptet fortgår fortfarande och har spridit sig till flera städer i södra Sverige.

Under 2019 kom jag ut med boken "Inspiration till det goda ledarskapet.Det goda livet!". Den använder jag som kurslitteratur i grundkursen Ledarutvecklaren. Den kan även läsas fristående som inspiration i din vardag.

Läs gärna mer under Inspirationsbok>  
Om du vill beställa gör du det under Kontakt

Innan Gunilla kombinerade hälsa och ledarskap hade hon på flera sätt arbetat med hälsopromotion och friskvård. Gunilla är “idékläckare” till samt deltog i projektgruppen till den två-åriga utbildningen "Friskvård och Hälsa" på Katrinebergs Folkhögskola. En välrenommerad utbildning som funnits sedan 1995. Då var friskvård och träning inte en självklarhet och hälsopromotion var ett nytt begrepp. Idag vet vi att friskvård och träning är en mycket god investering - för alla - för den ensklide, för företagen och för samhället. 

Gunilla är också föreläsare och utbildare. Hon föreläser för lednings- och chefsgrupper om "Vårt inre Ledarskap" där hon talar om Känslor hos normala människor, om Salutogenes = Hälsans ursprung, om Tankar om att hälsotillstånd är balans i kroppen och känslolivet samt om Tankar om vad en materialistisk livsinställning gör med oss.
Gunilla föreläser också om "KASAM i arbetslivet - produktionshöjande och hälsobefrämjande!

Gunilla har även lett hälsoinspiratörsutbildningar i Falkenberg och i Halmstad samt föreläser om stresshantering samt qigong för flera olika målgrupper som företag, friskvårdsutbildningar och fackförbund.  

Mitt käraste livsområde är min familj som består av min man som jag varit gift med i fyra decennier, mina döttrar och deras familjer, där de små barnen ger mig stor glädje i livet.