Mobil 5

Om Gunilla, mitt Why och företaget

MITT WHY
Det jag tror på...
är att vi behöver tänka annorlunda för att skapa vår hållbara värld.
Det jag tror på...
är att vi behöver införliva de perspektiv som vi valde bort här i västerlandet för ca 400 år sedan och som vi ser konsekvenserna av idag.
Det jag tror på...
är att ALLT ledarskap börjar här inom oss och gör oss till hela människor när vi blir medvetna.
Det jag vet...
är att det är ganska enkelt, men kan upplevas som svårt i praktiken. 
Jag heter Gunilla Nilsson och min vision är att små inre förändringar, gör stor skillnad i världen.


 

Vår historia, miljö och materialistiska samhälle

På 1600-talet började vi iaktta vår värld och skapade teser utifrån den naturvetenskapliga filosofin. Det själsliga och andliga inte var en del av naturvetenskapen, utan skulle hållas noga åtskillt ifrån varandra.

Den materialistiska filosofin utgår ifrån, att det enda som finns och existerar är det som vi kan iaktta, mäta, räkna och väga. Den immateriella delen av oss, vår livskraft, ses inte som en del av vår vardag.

Redan som barn förstod jag att det saknades något viktigt i vårt samhälle och i våra liv, men jag visste inte vad. Då sökte jag mig till naturvetenskapen som alltid har intresserat mig, vilket jag även senare studerade som vuxen.

Det jag ser är att det finns ett samband mellan att vi valde bort livskraften som ett begrepp här i västvärlden för 400 år sedan och de konsevenser som vi ser i dagens samhälle med miljöförstöring, utarmning av planetens resurser och att psykisk ohälsa är så utbredd, då många av oss saknar en känsla av mening med livet.

Vårt fokus på det materialistiska istället för på vår livskraft, leder oss till en själslig tomhet och existentiell ångest. Detta "tankefel" behöver vi bli medvetna om. Om vi försöker lösa dagens problem med samma inställning som vi hade när vi skapade problemen, kommer vi inte att lyckas.

Enligt min mening, behöver vi införliva det perspektivet på livet som vi valde bort i samband med att vi övergick till den materialistiska filosofin.

Det synsättet kan i förlägningen leda till ett ledarskap och ett företagande som har fokus på ökandet av de materialistiska vinsterna.

Ett fokus som inte tar med helheten i tillvaron där medvetenheten om hur viktigt livet och livskraften är, för oss alla. 
 

De personer som idag har modet och viljan att leda sina medmänniskor, behöver vara medvetena om perspektivet på livet på ett mer ursprungligt plan.

Det är anledningen till att jag har skapat och fortsatt att utveckla konceptet Ledarutvecklaren, vilket idag även kan innefatta miljö- och hållbarhetsarbetet för dig och ditt företag.


Det är viktigt för mig att fortsätta utveckla konceptet Ledarutvecklaren, säger Gunilla, då vi behöver expandera vår medvetenhet.

Den medvetenhet som bidrar till att du som ledare, kan fatta beslut som skapar det som är hållbart -  inte bara för stunden utan även över tid.

Vi behöver ställa oss frågorna  "Vad är lönsamhet?" och "Vad är viktigt i livet?"  

Redan som barn...

Hur vi människor reagerar och hur vi beter oss har intresserat mig sedan jag var ett litet barn.

Då såg jag hur vuxna ibland  var inkonsekventa i sina beslut och jag insåg vilka  "ickeresultat" det ledde till.

Ordet inkonsekvent hade jag inte hört och använde det därför inte, men jag förstod innebörden av vad det beteendet skapade och att det gav oönskade och dåliga resultat. Samtidigt insåg jag att vi saknade något mycket viktigt i vårt samhälle. Senare förstod jag att det var fokus på vår livskraft.

Mitt intresse för ledarutveckling, väcktes när jag senare i livet såg hur ledare, duktiga och bra människor, ha omedvetna beteenden som påverkade medarbetarna negativt. Detta hände när de kom i ledande position och skulle prestera och skapa ekonomiska resultat. 

Omedvetna beteenden är något som vi alla har och ledarens beteenden påverkar många människor, både direkt och indirekt. 

Därför började jag för drygt 20 år sedan skapa samt utveckla konceptet Ledarutvecklaren som är ett individuellt program med ett unikt upplägg och innehåll, vilket också genererar extraordinära resultat.

Under 1997 startade jag mitt företag AnimaElata. Företagsnamnet är latin och betyder "upplyft själ", med innebörden att när vi lyfter blicken över vardagen grå dimma, upptäcker vi alltid något nytt. AnimaElatas verksamhet vilar på tre ben; Behandlingar, Egenvårdskurser och Ledarutveckling

Är du privatperson, hjälper jag dig att minska stress och spänningar genom behandlingar som Akupressur, Akupressur Facelift och Koreansk HandTerapi.

Egenvårdskurserna är medicinska Qigong, ett träningspass på 25 minuter och den Koreanska HandTerapin, där du lär dig behandla vardagskrämpor hos dig själv och din familj.

Arbetar du som ledare i företag och organisationer, är det min vision och mission är att hjälpa dig att optimera dina drivkrafter samt att utvecklas som människa genom konceptet Ledarutvecklaren.

Det gör att du blir lugnare, mer lyhörd, tydligare och mer klartänkt, vilket ger dig en större inre trygghet, ökad självkännedom, ökad medvetenhet samt bättre fokus, vilket ger bättre resultat.

Enkelt och pragmatiskat, har hela tiden varit mina ledord, att inte bara tala om problemen, utan att verkligen gå till handlig och lösa dem. 

Här arbetar vi, du och jag tillsammans, på ett tydligt sätt som verkligen är "hands on". Det som ligger på ett omedvetet plan för dig, blir nu medvetet.
 

Ledarutvecklaren
- det individuella & unika programmet är ett registrerat varumärke som består av flera steg/kurser anpassade utifrån dina behov och vänder sig till dig som företagsledare och chef.

Till dina medarbetare i organisationen vänder jag mig med Egenvårdskurser. Där får medarbetarna under lättsamma former, lära sig att själva hantera stressymtom och vardagskrämpor för att stärka den egna hälsan. Fungerar bra även som teambildning.

Individuellt kan de även gå konceptet Personlig-Utveckling, där de får hjälp att reducera sin stress med hjäkp av samtal och behandlingar. Det är mycket verksamt även vid utbrändhet.

Ledarutvecklaren är en bra och lönsam investering på både kort och lång sikt - ett konkurrensverktyg!


Centrala begrepp i Ledarutvecklaren är;
Känslor hos normala människor, det vill säga DiSC för ledare, 
Salutogenes som betyder Hälsans ursprung då vi ser tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar, att vi har känsla av sammanhang, det vill säga - vår KASAM,
Tankar om vad en materialistisk livsinställning gör med oss samt 
Tankar om att hälsotillstånd är balans i kroppen och känslolivet.

Mitt arbete med Ledarutvecklaren fortgår och jag ser hur fantastiska människor i ledande positioner utökar sin medvetenhet samt blir hjälpta av det jag gör. 
I sin tur ökar det möjligheten att de själva skapar en bättre och hållbar värld.

Om Gunilla

I botten är jag naturvetare och har arbetat som laborant, där jag bland annat analyserade metaller och spårämnen med hjälp av en atomabsorptions-fotometer, berättar Gunilla. 

Min nyfiken på naturvetenskap gjorde att jag ofta ställde mig frågan om varför saker och ting fungerar. Det gjorde jag även efter att ha fått akupunkturbehandling 1988.

Detta ledde till att jag utbildade mig inom traditionell kinesisk medicin (TCM) som akupressör, instruktör i medicinsk qigong och terapeut i Koreansk HandTerapi.

Innan Gunilla kombinerade självläkning med ledarskap hade hon på flera sätt arbetat med hälsopromotion och friskvård.

Gunilla är “idékläckare” till samt deltog i projektgruppen som skapade den två-åriga utbildningen "Friskvård och Hälsa" på Katrinebergs Folkhögskola. En välrenommerad utbildning som startade 1995.

I mitten av nittio-talet, berättar Gunilla, var friskvård och träning inte en självklarhet och hälsopromotion var för de flesta, ett okänt begrepp. I projekt-gruppen sa vi att vi testar utbildningen under de två åren ser om det finns något intresse.

Idag vet vi att friskvård och träning är en mycket god investering för alla - för den enskilde, för företagen och för samhället. I framtiden kommer även helhets- och hållbarhets-begreppet inom konceptet Ledarutvecklaren att vara en självklarhet i samhället och i våra liv, säger Gunilla och du som företagsledare/ledare/chef är en viktig person för samhällets utveckling åt det hållbara hållet.

Gunilla startade sitt företag 1997 för att arbeta med friskvård, vilket senare ledde till skapandet av Ledarutvecklaren som har sitt fokus på  ledarutveckling, självläkning samt ett utökande av vårt medvetande på ett individuellt och unikt sätt, vilket har visat sig ge mycket goda och hållbara resultat.

Som företagsledare och ansvarig påverkar du riktningen i  organisationen och här hjälper dig gärna individuellt på vägen för bästa resultat, säger Gunilla.

Som ledare, föreläsare, mamma och mormor

Mitt ledarskap har jag tränat genom att arbeta som kursledare samt organisera kurser och utbildningar inom friskvård. Ledarskap har jag studerat i diverse sammanhang; inom friskvården, DiSC för ledare samt gått UGL, berättar Gunilla.
 

Inom Rotary var jag president 2010-2011 och under det året kraftsamlade jag klubben. Tillsammans skapade vi "Vi går för vatten" i Falkenberg, ett projekt för rent vatten i Afrika, för ideella föreningars ungdoms-verksamheter samt för miljö och hållbarhet. Konceptet fortgår fortfarande, om än med något ändrat upplägg och det har spridit sig till flera städer i södra Sverige.

Under 2019 gav jag ut boken "Inspiration till det goda ledarskapet.Det goda livet!". 
Den används ofta som kurslitteratur, men läses med fördel även som inspiration i din vardag. Enkla texter berättar om gott ledarskap och företagande samt illustreras med talande teckningar av Hasse Holm.

"Inspiration till det
goda ledarskapet.
Det goda livet!". 

Läs gärna mer under Inspirationsbok>  

Om du vill beställa boken gör du det under Kontakt

Gunilla arbetar också som föreläsare och utbildare. Hon föreläser för lednings- och chefsgrupper om 
"Vårt inre Ledarskap" där hon talar om Känslor hos normala människor,
om Salutogenes = Hälsans ursprung,
om Tankar om att hälsotillstånd är balans i kroppen och känslolivet
samt om Tankar om vad en materialistisk livsinställning gör med oss.

Gunilla inspirerar till vilken nytta ett nytt synsätt och omställning gör för företagets lönsamhet, för hälsan och miljön.

Gunilla föreläser också om "KASAM i arbetslivet - produktionshöjande och hälsobefrämjande!

Gunilla har även lett hälsoinspiratörsutbildningar i Falkenberg och i Halmstad samt föreläser om stresshantering och qigong för flera olika målgrupper som företag, friskvårdsutbildningar och fackförbund.  

Mitt käraste livsområde är min familj som består av min man som jag varit gift med i fyra decennier, mina döttrar och deras familjer, där barnen ger mig stor glädje i livet, berättar Gunilla.