Mobil 5

”Inspiration till det goda ledarskapet. Det goda livet!”

"Inspiration till det goda ledarskapet. Det goda livet!" är boken med utgångspunkt i den bästa av världar, då vi alla behöver vara medvetna om hur världen är och hur den borde vara. Boken kan användas fristående som inspiration samt är en del i det individuella ledarutvecklingsprogrammet Ledarutvecklaren.


Bokens innehåll baseras på mina klienters, mina vänners samt egna erfarenheter av ledarskap och företagande. Även tankar och reflektioner finns från boken "Hälsans mysterium" av Aaron Antonovsky samt litteraturstudien "Kan KASAM vara produktionshöjande?" av undertecknad.

När mina klienter arbetar med sitt personliga inre ledarskap med hjälp av Ledarutvecklaren, ser jag hur det inre lugnet och tryggheten samt självmedvetenheten ökar, vilket har en positiva inverkan på deras liv, familjer, företag och medarbetare. 

Varje företagsledares inre goda ledarskap skapar en bättre psykosociala arbetsmiljö, vilket ger större framgång och bättre hälsa. - Det är en mycket god investering på både kort och längre sikt!

Boken Inspiration till det goda ledarskapet. Det goda livet! hjälper oss på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt, att flytta vårt fokus till den bästa av världar - vilket har en lugnande inverkan och sänker allas vår stressnivå. 

Inspiration till det goda ledarskapet. Det goda livet! Det här är en bok om ledarutveckling och inre ledarskap för ledare & ledningsgrupper. Coachande handledning i hållbart ledarskap för chefer, företagsledare & ledningsgrupper. Bättre ledarskap Ledarutvecklaren.

"Boken "Inspiration till det goda ledarskapet. Det goda livet!" är lättillgänglig i språket, motiverande och inspirerande, och ett lugn infinner sig naturligt i min stressade jobbhjärna när jag tar till mig, sida efter sida av goda och enkla exempel. Jag gillar den!! Lagom blandning av lättsmälta, konkreta tips till sådant som får en att stanna upp o tänka efter lite djupare. Den känns självklar och ärlig och man får förtroende för Gunilla som författare."
Maria Thorén, Almi

”En klok liten bok som på ett spännande sätt lyfter fram många tankar man tidigare inte har tänkt, både ur ett vi- och ett jag-perspektiv. För den som vill utveckla sitt ledarskap, såväl i företaget som i den ideella organisationen, kan boken vara till god hjälp."
Allt gott!
Christer Harplinger, Halmstad

"I det bästa av världar är Gunillas bok  ”Inspiration till det goda ledarskapet” en perfekt ledning för att nå balans i livet när man är ledare. Det finns alltid motgångar och svårigheter på vägen till ”Det goda livet” och då kan man gå till boken och få vägledning direkt om hur man kan tänka. Mitt i prick är boken som alla önskar att det skulle vara."
Med vänliga hälsningar
Helén Andersson
Helén på Torsåsen AB
www.helenandersson.se 

"När jag läser i din bok reagerar jag först och främst med glad överraskning på, att ditt budskap inom ledarutveckling alltid är kopplat till hälsa. Det är nytt och ovanligt. Det är lätt att stirra sig blind på struktur och logik. Du lyfter alltid att hälsa är grundläggande. Det goda ledarskapet är alltid lika med det goda livet. ...När det gäller din bok är svaret ett rungande JA! På varje sida hittar jag ledtrådar, som skulle lyfta min arbetsplats. Bättre betyg kan du inte få av mig. Grattis och tack än en gång."
Hasse Holm