Mobil 5

Ledarutvecklaren

Gott ledarskap gör stor skillnad i osäkra tider.

En undersökning visar att engagerade grupper ger;
Högre lönsamhet, bättre tillväxt, lojala kunder, bättre innovationsförmåga, bättre kundupplevelse, lägre sjukfrånvaro, mår bättre, har roligare på jobbet och är mindre stressade.

Hur bra är du på att motivera och engagera dina medarbetare till större arbetsglädje?

När du som företagsledare och chef behöver ha ett bollplank och känslomässigt hantera situationer, hantera stress och utbrändhet, optimera dina drivkrafter att engagera dina medarbetare, att tänka utanför "boxen" samt att växa som ledare och människa. Då hjälper jag dig med att medvetetgöra det som idag är omedvetet samt att lösa dina fysiska, mental och känslomässiga spänningar . 

Tag gärna Kontakt med dina frågor och funderingar.
 

PDF - Program för Pragmatisk Problemhantering  i vardagen
för ökad medvetenhet, bättre hälsa samt bättre resultat.

Enkelt och pragmatiskat, har hela tiden varit mina ledord, att inte bara tala om problemen, utan att verkligen gå till handlig och lösa grundorsaken dem. 

Ledarutvecklaren leder till hållbara resultat när visualiserar våra mål och visioner. När vi ser helheten samt förstår grundorsakerna till problem och inre blockeringar. Det leder oss till de mål och visioner vi vill uppnå.

Gunilla Nilsson heter jag och är grundare till det
individuella & unika ledarutvecklingsprogrammet
Ledarutvecklaren.

För att förstå oss själva och vår samtid - Behöver vi känna till vår historia

Sedan 2020 har det blivit tydligt för mig, att det finns ett samband mellan de perspektiv som vi valde bort  här i västvärlden för 400 år sedan och den situation vi har skapat, med miljöförstöring, utarmning av planetens resurser och kanske även den utbredda psykiska ohälsan, och som vi befinner oss i idag.

Den materialistiska filosofin utgår ifrån, att det enda som finns och existerar är det som vi kan iaktta, mäta, räkna och väga. Då på 1600-talet sa naturvetenskapen att det själsliga och andliga inte var en del av naturvetenskapen, utan skulle hållas noga åtskillt ifrån varandra.

Enligt min mening, behöver vi införliva de perspektiv som vi valde bort i samband med att vi övergick till det materialistiska samhället. Då tänker jag, att de personer som idag har modet och viljan att leda sina medmänniskor, behöver förstå de perspektiven, förstå livet på ett mer ursprungligt plan - därför har jag skapat och utvecklat Ledarutvecklaren

Centrala begrepp i Ledarutvecklaren är Känslor hos normala människor, d v s DiSC, Salutogenes som betyder Hälsans ursprung då vi ser tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar, att vi har känsla av sammanhang d v s vår KASAM,Tankar om vad en materialistisk livsinställning gör med oss samt Tankar om att hälsotillstånd är balans i kroppen och känslolivet.

Mina klienter berättar att de fungerar bättre både på jobbet och hemma. De har blivit bättre ledare för sina företag och för sina liv - De har blivit bättre som människor!
Läs vad de säger under Nöjda kunder

I en trygg miljö, lär du känna dig själv samt förstår andra bättre. Du utvecklar ditt inre goda ledarskap på en djupare nivå samtidigt som du stärker din hälsa och hittar nya egna strategier och förhållningssätt – både på jobbet och hemma!

Om du är nyfiken att ta steget att aktivt utveckla dig som ledare och som människa samt öka din balans i livet, är du varmt välkommen och jag hjälper dig gärna.

Välkommen att ta kontakt och med dina frågor, så tar vi en (webb-) fika.
Med vänlig hälsning
Gunilla Nilsson

Ledarutvecklaren - för vem?

Ledarutvecklaren passar alla former av ledare och branscher - för företagsledare som har arbetat i många år och de som är nystartade.
 

Företagsledare som har kommit från bygg-, revisions-, it-, restaurang-, trädgårds- , hälso-branschen och andra organisationer har genomgått programmet, optimerat sitt inre ledarskap utifrån sin personlighet samt fått goda och hållbara resultat   - Ledarutvecklaren levererar! 

Rätt drivkrafter - bättre resultat

Du får de insikter och kunskaper som just du behöver för att ge dig själv och dina medarbetare större arbetsglädje, bättre hälsa och ökad produktivitet. Du lär dig att slappna av, bli bättre på att kommunicera, fokusera och förstå dig själv och andra. Du får utmana dig själv att stärka dina drivkrafter som skapar mening i din organisation, större engagemang hos dina medarbetarna och får medarbetarna att känna stolthet över sina prestationer. Med rätt drivkrafter ökar du förutsättningarna för en framgångsrik och samtidigt en hälsobefrämjande organisation där många vill jobba. 

Ledarutvecklaren hjälper dig att...

Ledarutvecklaren hjälper dig att utveckla dig själv och ditt inre ledarskap, vilket gör det lättare att vara ditt allra bästa jag i varje situation. 
Ledarutvecklaren ger dig förståelse och kunskap om hur du kan tolka tecken på din egen och dina medarbetares stress. Stressen i samhället idag är ett stort hinder för vår hälsa och för vår planets välbefinnande. 

Ledarutvecklaren medvetetgör samt undanröjer dina inre hindren för ditt bästa ledarskap som till exempel konflikträdsla, kritikkänslighet, brist på tillit, att "veta bäst själv" och att inte till fullo ta vara på medarbetarnas kreativitet. Det hämmar engagemaget och motivationen hos medarbetarna och äventyrar företagets konkurrenskraft, arbetsresultat, verksamhetsutveckling, lönsamhet samt allas goda hälsa. 

För unga företagare fungerar ledarutvecklings-programmet utmärkt som mentorskap samt utveckling av deras inre ledarskap
- en kunskap för livet! 

Dina utvecklingsbehov

Vi, du och jag tillsammans, anpassar det efter dina behov och livssituation just för stunden. Du blir stärkt i din vardag utifrån hur den ser ut just för tillfället. Du lär känna dig själv och förstår andra bättre. Du blir tryggare i dig själv och i ditt ledarskap samtidigt som du stärker din hälsa.

Vi, du och jag tillsammans, arbetar med den vision, de mål och den handlingsplan som du sätter upp i inledningen av grundprogrammet. Vi arbetar med ditt fysiska, psykiska, sociala och existentiella utgångsläge.

Du får arbeta med din ledarskapsprofil och din stresshantering. Du optimerar dina drivkrafter hur du engagerar och motiverar dina medarbetare för att uppnå de bästa resulataten samt tänker utanför "boxen".

Individuellt & unikt

Ledarutvecklaren är ett registrerat varumärke och vänder sig främst till företagsledare och chefer. Ledarutvecklingsprogrammet består av individuella träffar, där du i din egen takt utvecklar ditt inre personliga ledarskap, vilket har visat sig med sitt unika upplägg, ge goda, lönsamma, hållbara och hälsostärkande resultat. Programmet har sina rötter i den traditionella kinesiska medicinen (TCM) och vi använder oss även av DiSC, KASAM-begreppet och stresshantering. Det unika upplägget ger unika resultat.   
 Läs gärna mer under Nöjda kunder >

Traditionell företagsledning

En traditionell företagsledning är en förutsättning för att driva ett lönsamt företag. Ledarutvecklaren är ett viktigt och stärkande komplement som bidrar till företagsledarens inre balans och prestations-förmåga. Det ökade inre lugnet, tydligheten och klartänktheten hos var och en blir ett ”smörjmedel” i relationerna på arbetsplatsen. Nästa steg är att ledningsgruppen, chefer och nyckelpersoner genomgår programmet, för att uppnå den positiva synergieffekten.

Ditt egna engagemang

För att få ett gott, tillfredsställande och hållbart resultat, krävs att du prioriterar och avsätter tid. Med ett positivt engagemang från dig, utvecklas du till din bästa version av dig själv. Du vet vem du är och du kan situationsanpassa ditt ledarskap. När livet frestar på, bör vi intensifiera arbetet, då det har visat sig ge mycket goda och stärkande resultat. Om en prioritering är omöjlig för dig, avslutar vi vårt samarbete och du har alltid möjlighet att återkomma, när din situation har förändrats. 

Bästa resultaten av Ledarutvecklaren

Bäst resultat får vi när det finns en förståelse från övriga personer i företagsledningen. Ur ett företagarperspektiv, ser vi nyttan av att hela ledningsgruppen genomgår programmet ungefär samtidigt. Det ger möjlighet till en ökad förståelse för varandra. När alla i ledningsgruppen har genomgått utvecklingsprogrammet, skapas det en ny plattform att utgå ifrån och förståelse för varandras utveckling.

Attraktiv arbetsplats

Ditt inre lugn, tydlighet och klartänkthet, ger en bra förutsättning för en trygg, effektiv och hälso-befrämjande arbetsplats. En arbetsplats dit medarbetarna går med en god känsla i magen och som många vill söka sig. En arbetsplats som kan skapa ett fantastiskt bra resultat istället för bara ett ordinärt.

Välkommen att ta kontakt för mer information och kostnadsförslag.
Med vänlig hälsning Gunilla Nilsson"Inspiration till det goda ledarskapet. Det goda livet!" är boken med utgångspunkt i den bästa av världar. Vi behöver vara medvetna om hur världen är och hur den borde vara. Boken ingår som kurslitteratur i mitt ledarutvecklingsprogram Ledarutvecklaren. Du har också god nytta och nöje av den, även när du läser den fristående.Maria Thorén på Almi säger så här:
"Boken "Inspiration till det goda ledarskapet. Det goda livet!" är lättillgänglig i språket, motiverande och inspirerande, och ett lugn infinner sig naturligt i min stressade jobbhjärna när jag tar till mig, sida efter sida av goda och enkla exempel. Jag gillar den!! Lagom blandning av lättsmälta, konkreta tips till sådant som får en att stanna upp o tänka efter lite djupare. Den känns självklar och ärlig och man får förtroende för Gunilla som författare." 
Läs mer om boken >

Här kan du beställa inspirationsboken! 220 kr inkl moms + porto   
Välkommen med din beställning >

Att förädla sig själv med utgångspunkt i den man är och det som man har runt omkring sig just i stunden, med början idag och med målet att nå total balans
- den bästa möjliga versionen av dig själv. visdom från Konfucius

Varmt välkommen! / Gunilla N

“Jag är öppnare. Ser saker på ett annat sätt, hur mitt beteende påverkar andra. Idag söker jag balansen i vardagen.”

 Egenföretagare, man 31 år

”Jag ser att små inre förändringar gör stor skillnad i världen."
 

 Egenföretagare, kvinna 45 år

”Jag är mer fokuserad och disciplinerad. Känner mig lugn och stark.” 
 

 Egenföretagare, man 39 år